ITM Neamț: 2 accidente mortale și amenzi de 329.500 lei în luna august

Articolul continuă după anunț

În perioada 01 – 31.08.2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ a efectuat 242 de controale, ocazie cu care s-au constatat 198 de deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă (RM) şi al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) şi s-au dispus 198 de  măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 134 de sancţiuni contravenţionale din care 26  amenzi în cuantum de 329.500 lei.

În luna august, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 132  vizite de control şi evaluare la angajatori, au constatat un număr de 98 abateri de la prevederile legale şi au dispus 99 de  măsuri pentru remedierea deficienţelor. 

Un număr de 76 angajatori au fost sancţionaţi cu 98 sancţiuni contravenţionale, din care 83 avertismente contravenţionale şi 15 amenzi în cuantum  de 45.000 lei.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 14 evenimente de muncă. Împrejurările cel mai des întâlnite pentru evenimentele comunicate au fost datorită căderii de la acelaşi nivel, utilizării necorespunzătoare a echipamentelor de muncă şi accident de circulaţie.

Dintre evenimentele comunicate, două au fost mortale. Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

La un angajator din domeniul extracţiei materialelor de construcţii au fost oprite de la funcţionare două echipamente de muncă care prezentau pericol pentru sănătatea şi securitatea în muncă a salariaţilor. 

În luna august, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului RM au efectuat un număr de 110 controale privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, au  dispus 99 de măsuri şi au aplicat în total 36 de sancţiuni contravenţionale din care 11  amenzi în cuantum de 284.500 lei şi 25  de avertismente contravenţionale  pentru încălcări ale prevederilor  Legii nr. 53/2003-Codul muncii,republicată, modificată şi completată şi  ale H.G. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor. 

La 7 angajatori,inspectorii de muncă au identificat un număr de 14 persoane care prestau muncă nedeclarată, dintre care 12 persoane prestau activitate fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă, iar 2 persoane au fost depistate că prestau activitate în perioada în care contractul individual de muncă era suspendat.

Pentru nerespectarea prevederilor legale privind munca nedeclarată , au fost dispuse 7 măsuri pentru remedierea deficienţelor  şi au fost aplicate 7 amenzi în cuantum de 280.000 lei. Domeniile de activitate în care se presta muncă nedeclarată sunt: construcţii,creşterea animalelor, facilităţi de cazare, activităţi de divertisment,prelucrarea lemnului, întreţinerea şi repararea autovehiculelor.

Pentru nerespectarea prevederilor H.G. 905/2017, au fost dispuse 26 de măsuri, iar 4 angajatori au fost sancţionaţi cu 4 avertismente contravenţionale.