ITM Neamț: 16 accidente de muncă, între care unul mortal în luna iunie

În perioada 01 – 30.06.2020, ITM Neamț a efectuat 343 de controale, ocazie cu care s-au constatat 268 de deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă (RM) şi al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) şi s-au dispus 268 de  măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 163 de sancţiuni contravenţionale.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

În luna iunie, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 177 vizite de control şi evaluare la angajatori, au constatat 131 de abateri de la prevederile legale, au dispus 131 măsuri pentru remedierea deficienţelor şi au aplicat în total 131 de sancţiuni contravenţionale din care 5 amenzi în valoare de 21.000 lei. 

  • Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 16 evenimente de muncă. Cauzele cel mai des întâlnite pentru evenimentele comunicate au fost: cădere de la acelaşi nivel,utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, accident de circulaţie.

Dintre evenimentele comunicate, unul a fost mortal.

Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare. 

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna iunie, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului RM au efectuat un număr de 166 controale privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, au  dispus 137 de măsuri şi au aplicat în total 32 de sancţiuni contravenţionale din care 10 amenzi în cuantum de 219.800 lei pentru încălcări ale prevederilo  Legii nr. 53/2003-Codul muncii,republicată, modificată şi completată,  ale H.G. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor şi a Legii nr.108/1999 privind organizarea şi înfiinţarea Inspecţiei Muncii. 

La 5 angajatori,inspectorii de muncă au identificat 10 persoane care prestau activitate fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă.

Pentru nerespectarea prevederilor legale privind munca nedeclarată au fost aplicate 5 amenzi în cuantum de 200.000 lei şi au  fost dispuse 3 măsuri.

Domeniile de activitate în care se presta muncă nedeclarată sunt: construcţii, facilităţi de cazare, creşterea animalelor, comerţ.

Pentru nerespectarea prevederilor H.G. 905/2017 au fost dispuse 54 de măsuri, iar 9 angajatori au fost sancţionaţi  contravenţional cu 2 amenzi în cuantum de 13.000 lei şi 7 avertismente contravenţionale.

La un angajator a fost depistat un caz de încălcare a prevederilor legale privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi a fost sancţionat cu  amendă în cuantum de 300 lei.

În perioada de referinţă, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instituţia noastră 3 contracte colective de muncă.

PUBLICITATE