ITM Neamț – deficiențe descoperite la angajatorii din domeniul jocurilor de noroc

Campania Națională pentru verificarea respectării contractelor de muncă în domeniul jocurilor de noroc a avut loc între 29 mai și 1 iunie 2024. Inspectorii au descoperit multiple nereguli și au impus măsuri corective și sancțiuni.

În  perioada 29 mai -01 iunie 2024, s-a desfăşurat Campania Naţională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, de către angajatorii care desfășoară activități în domeniul  ”Activități de jocuri de noroc și pariuri“ – cod CAEN 9200.

Obiectivele acțiunilor de control au fost :

  • identificarea și verificarea agenților economici care activeazã în domeniul                           „ Activități de jocuri de noroc și pariuri”, privind respectarea prevederilor legale în vigoare;
  • eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii;
  • creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă.

În cadrul acestei acţiuni, inspectorii de muncă au verificat un număr de 11 agenţi economici.

Deficienţele constatate la angajatori au fost următoarele:

nerespectarea obligaţiei de a încheia contract individual de muncă, în formă scrisă salariaților;

– nerespectarea obligaţiei de a ţine la locul de muncã evidenţa orelor de muncã prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru;

– nerespectarea obligaţiei referitoare la acordarea repausului de 24 ore dupã o duratã zilnicã a timpului de muncã de 12 ore;

– nerespectarea termenelor legale de transmitere a datelor în registrul general de evidențã a salariaților;

– dosare de personal  incomplete;

– nerespectarea obligaţiei de a elibera o adeverinţã de vechime pentru salariaţi la încetarea activitãţii.

La un angajator au fost identificate două persoane care prestau activitate fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

Pentru încălcarea legislaţiei  în domeniul relațiilor de muncă,  inspectorii de muncă au aplicat angajatorilor șase sancţiuni contravenţionale din care cinci amenzi în cuantum de 44.800 lei şi un avertisment contravenţional. Au fost dispuse nouă măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

PUBLICITATE