ITM, controale și sancțiuni la service-urile auto din Neamț

În perioada 23-26 aprilie, o campanie a ITM a vizat atelierele auto din Neamț pentru a verifica respectarea legislației muncii și a normelor de securitate. Inspectorii de muncă au aplicat 14 sancțiuni, incluzând amenzi de 35.300 lei, și au impus 20 de măsuri de remediere a neregulilor.

Între 23 și 26 aprilie 2024, Inspectoratul Teritorial de Muncă din Neamț a desfășurat o campanie națională de control la atelierele auto, concentrându-se pe verificarea respectării legislației privind contractele de muncă și securitatea în muncă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Aceasta campanie a vizat în special atelierele care operează sub codul CAEN 452, implicând întreținerea și repararea autovehiculelor.

În cadrul acestei acțiuni, inspectorii de muncă au realizat 18 controale.

Ca rezultat, au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale, constând în 11 amenzi însumând 35.300 de lei și trei avertismente. De asemenea, au fost dispuse 20 de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

Mai jos, comunicatul ITM Neamț:

În  perioada 23 – 26 aprilie 2024 s-a desfăşurat Campania Naţională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă precum şi prevederile legale privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniul „Întreţinerea şi repararea autovehiculelor” cod CAEN 452.

Obiectivele acțiunilor de control au fost : 

  • diminuarea consecințelor sociale și economice care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii din domeniul „Întreţinerea şi repararea autovehiculelor” cod CAEN 452;
  • eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii;
  • creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și securității și  sănătății în muncă.

În cadrul acestei acţiuni, inspectorii de muncă au  efectuat 18 controale.

Pentru încălcarea legislaţiei  în domeniile relațiilor de muncă și securității și  sănătății în muncă,  inspectorii de muncă au aplicat angajatorilor 14 sancţiuni contravenţionale din care 11 amenzi în cuantum de 35.300 lei şi 3 avertismente contravenţionale. Au fost dispuse 20 de măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

Deficienţele constatate la angajatori au fost următoarele:

– Angajatorii nu respectã termenul de transmitere a corecțiilor erorilor survenite la completarea registrului general de evidențã a salariaților contrar prevederilor art. 4 alin. 6  din HG nr.905/2017, modificatã și completatã;

– Angajatorii nu fac dovada informării salariaților, cu privire la metoda de plată a salariului, contrar prevederilor art. 17 alin. (3) lit. k  din Legea nr. 53/ 2003, republicata, modificată și completată;

– Angajatorii nu respectă termenul de transmitere în registrul general de evidență a salariaților a încetării activităţii salariatului, contrar prevederilor art. 4 alin. 1 lit. f)  din HG nr.905/2017, modificatã și completatã;

Angajatorii nu  fac dovada întocmirii unui dosar de personal pentru fiecare dintre salariații unității, contrar dispozițiilor art. 7 alin. 1 si 2 din H.G. nr.905/2017, modificatã și completatã;

– Angajatorii nu respectã obligația eliberãrii unei adeverințe la încetarea activitãții salariatului, care sa ateste activitatea desfașuratã, durata activitãții, salariul, vechimea în muncã și în specialitate, contrar dispozițiilor art. 7 alin. 5 din H.G. nr.905/2017, modificatã și completatã;

– Angajatorii nu fac dovada informãrii salariaților cu privire la modificarea salariului contrar art. 17 alin. 3 lit. k din Legea nr. 53/2003, republicata

– Angajatorii nu au asigurat dotarea locurilor de muncã cu truse medicale de prim ajutor;

– Angajatorii nu au asigurat dotarea cu covoare electroizolante la tablourile electrice;

– Angajatorii nu au asigurat funcționarea fãrã pericole a elevatoarelor conform prescripției ISCIR PT R1/2010.

PUBLICITATE