ITM, controale în benzinăriile din Neamț. 38 de amenzi în cuantum de 33.500 lei (FOTO)

În perioada 10-16 martie 2022, s-a desfăşurat Campania naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii și protecţia sănătăţii lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activităţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto.

Obiectivele acţiunilor de control au fost :

 •   identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă  şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în  acest domeniu;
 •   diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea  de către angajatorii care desfăşoară activitate în  acest domeniu, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi a  sănătăţii şi securităţii în muncă.
 •   creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul  verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi  a sănătăţii şi securităţii în muncă;
 •   eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul relaţiilor de muncă şi a sănătăţii şi securităţii în muncă în activităţile specifice ale societăţilor comerciale din domeniul de activitate vizat de acţiune.

Au fost verificaţi 30 de angajatori. Pentru deficienţele constatate  cu ocazia controalelor au fost dispuse 64  măsuri de remediere şi au fost aplicate un număr de 38 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 33.500 lei .

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

În  domeniul relaţiilor de muncă:

Pentru deficienţele constatate  cu ocazia controalelor au fost dispuse 39 măsuri de remediere  şi au fost aplicate un număr de 13 sancţiuni contravenţionale, din care o amendă de 3.000 lei şi 12 avertismente contravenţionale.

Deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost următoarele:

 • nu era respectată obligaţia de a ţine evidenţa orelor lucrate de salariaţi;
 • nu era respectată obligaţia de informare a salariaţilor, prin act adiţional la contractul individual de muncă, cu privire la salariul minim brut garantat în plată;
 • nu era respectată obligaţia angajatorului de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc;
 • registrul general de evidenţă a salariaţilor era transmis cu date eronate;
 • dosarele  personale ale salariaţilor erau incomplete;
 • nu era respectată obligaţia angajatorului de a informa utilizarea frecventă a muncii de noapte la inspectoratul teritorial de muncă;
 • nu era respectată obligaţia de acordare a repaosului saptămânal de 48 de ore consecutive.

În  domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Pentru deficienţele constatate  cu ocazia controalelor au fost dispuse 25 măsuri de remediere  şi au fost aplicate 25 sancţiuni contravenţionale  din care 18  avertismente contravenţionale şi 7 amenzi în cuantum  de 30.500 lei. 

Deficienţele constatate în domeniul  sănătăţii şi securităţii în muncă au fost următoarele:

 • certificatul de examinare „in situ” pentru instalaţiile care funcţionează în mediu potenţial exploziv era expirat;
 • rastelul de depozitare a buteliilor pentru aragaz nu era legat la instalaţia de împământare;
 • nu au fost puse la dispoziţia lucrătorilor fişele cu date de securitate;
 • nu era realizată verificarea periodică a instalaţiei electrice;
 • nu era utilizat echipamentul individual de protecţie de către lucrători;
 • nu au fost desemnaţi prin decizie lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor;
 • nu erau semnalizate zonele unde pot apărea atmosfere explozive;
 • nu era efectuat examenul medical periodic pentru lucrători.

PUBLICITATE