ITM: 20 de accidente de muncă luna trecută în Neamț

În luna aprilie 2023, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, au fost realizate un număr de 206 acţiuni de control, din care 138 în domeniul relaţiilor de muncă şi 68 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Urmare finalizării acestor acţiuni, au fost dispuse 202 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Un număr de 82 angajatori au fost sancţionaţi cu 116 sancţiuni contravenţionale, din care 95 avertismente contravenţionale şi 21 amenzi în cuantum de 126.300 lei.

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna aprilie 2023, au fost realizate un număr de 68 acţiuni de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost dispuse 64 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. 

Un număr de 43 angajatori au fost sancţionaţi cu 59 sancţiuni contravenţionale, din care 53 avertismente contravenţionale şi 6 amenzi în cuantum de 28.500 lei.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 20 evenimente de muncă. Împrejurările în care s-au produs cele mai multe evenimente se referă la utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă şi accidentele de circulaţie. Dintre evenimentele comunicate, unul a fost mortal.Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna aprilie 2023, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 138 controale, au dispus 138 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi au aplicat în total 57 sancţiuni contravenţionale, din care 15 amenzi în cuantum de 97.800 lei şi 42 avertismente contravenţionale.

La trei angajatori au fost identificate trei persoane care prestau activitate fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii şi două persoane care prestau activitate în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.

Domeniile de activitate în care se presta muncă nedeclarată erau: comerţ, servicii de curăţenie şi  alimentaţie publică.

În luna aprilie 2023, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instiţuţia noastră 42 contracte colective de muncă .

PUBLICITATE