ISU Neamț: Măsuri de prevenire a incendiilor premergător şi pe timpul minivacanței din perioada 1 – 5 iunie

Măsuri de prevenire a incendiilor premergător şi pe timpul Minivacanței, din perioada 1 – 5 iunie, cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Copilului și Sărbătorii de Rusalii

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta „Petrodava” al Judeţului Neamț informează populaţia asupra consecinţelor utilizării incorecte a focului de către cei care îşi vor petrece Minivacanța din perioada 01 – 05 iunie la iarba verde.

Petrecerea timpului liber în mijlocul naturii este o activitate foarte plăcută și des întâlnită în acest sezon.

Pentru ca  petrecerea Minivacanței, din perioada 1 – 5 iunie, cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Copilului și Sărbătorii de Rusalii, în zonele de agrement sau lângă pădure, să nu se transforme în evenimente negative ce pot avea urmări deosebit de grave asupra populaţiei sau mediului înconjurător, se recomandă respectarea cu stricteţe a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor. Cetăţenii sunt sfătuiţi să nu aprindă focul în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt. Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei trebuie să se facă numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, culturi agricole, păduri sau vecinătăţi.

Nu se admite folosirea focului deschis la distante mai mici de 40 metri faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze si lichide combustibile, vapori inflamabili etc), respectiv 10 metri faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie. La plecare, cetăţenii sunt sfătuiţi să stingă jarul cu apa şi să acopere cenuşa cu pământ. Fumătorii sunt îndemnaţi să nu arunce la întâmplare resturile de ţigară sau chibriturile aprinse, fumatul fiind permis doar în locuri marcate şi amenajate. O grijă deosebită trebuie acordată copiilor, cărora nu trebuie să li se lase la îndemână mijloace de aprindere (chibrituri sau brichete). Pentru a preveni izbucnirea unui incendiu la fondul forestier, se impune interzicerea accesului cu foc deschis şi fumatul în pădure sau la o distanta mai mica de 100 m de aceasta. Locurile de popas vor fi stabilite, amenajate şi marcate, iar orice activitate în pădure, indiferent de natura acesteia, va fi desfăşurată cu respectarea strictă a normelor de prevenire a incendiilor. Accesul autoturismelor particulare în pădure, precum şi instalarea corturilor pentru cazare în alte locuri decât cele special amenajate, este interzis.

Având în vedere aceste aspecte, recomandăm turiştilor amatori de drumeţii montane să respecte câteva reguli de prevenire a incendiilor specifice unităţilor de cazare în scop turistic (cabane, campinguri, pensiuni) aflate în zone cu vegetaţie forestieră sau în apropierea pădurilor:

  • la intrarea în pădure şi pe traseele turistice se vor respecta recomandările înscrise pe  panourile şi pancartele cu texte avertizoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure;
  • se interzice aprinderea focurilor în pădure sau la o distanță mai mică de 100 m de liziera pădurii;
  • turiştii nu vor utiliza focul în pădure sau focul deschis în aer liber. Focul poate fi aprins doar în spaţii special amenajate şi indicate prin panouri avertizoare. La plecare turiştii trebuie să stingă focul;
  • este interzis fumatul în afara locurilor special amenajate sau aruncarea la întâmplare a ţigărilor şi chibriturilor aprinse;
  • focurile de tabără sau cele din campinguri pot fi aprinse doar în locuri special amenajate, la o distanţă de siguranţă faţă de marginea pădurii;
  • în spaţiile de cazare nu se vor utiliza aparate electrice defecte sau neomologate şi nu vor fi lăsate în priză nesupravegheate;
  • la cazare, turiştii sunt obligaţi să se informeze privind regulile de prevenire a incendiilor şi a modului de comportare şi de evacuare în caz de incendiu;
  • coşurile de fum ale construcţiilor din pădure vor fi dotate cu grătare (site) parascântei. În condiţiile lipsei de curent electric, se vor folosi mijloace de iluminat omologate și se interzic improvizațiile.

Orice început de incendiu observat trebuie să fie anunţat la numărul unic de urgenta 112.

PUBLICITATE