Instituțiile publice nu mai au dreptul să solicite copii ale documentelor emise de stat

Instituţiile publice nu mai au voie, începând din 1 ianuarie, să mai solicite persoanelor fizice şi firmelor copii de pe acte sau de pe avize care au fost emise de către alte instituţii ale statului, informează News.ro

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, în data de 9 noiembrie, actul normativ potrivit căruia instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale nu mai au dreptul să ceară persoanelor fizice sau juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către entităţi ale statului

Instituțiile publice vor fi obligate să îşi dezvolte baze de date interconectate şi proceduri simplificate de interogare a acestora.

Se interzice instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale solicită entităţilor care au emis documentele prevăzute la alin.(1), în format electronic, copii sau extrase de pe acestea în baza consimţământului expres al beneficiarului serviciului public”, se arată în textul legii.