În februarie, ITM a efectuat 300 de controale la agenții economici din Neamț


In perioada 01.02.2016 – 29.02.2016, activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2016”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 modificata si completata si a Legii nr.53/2003, republicata.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

In aceasta perioada, 21 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au efectuat 300 controale, ocazie cu care s-au constatat 479 deficiente in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare a controalelor efectuate, s-au aplicat 162 sanctiuni contraventionale insumand 286.300 lei .

ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA
In luna februarie au fost realizate 116 vizite de control si evaluare la unitati economice. Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 139 sanctiuni contraventionale. Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 61.000 lei.
Analiza situatiei accidentelor de munca.
In luna februarie, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt au fost inregistrate 8 accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de munca.

ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA
Control relatii de munca
In luna februarie au fost controlati 184 agenti economici. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 23 sanctiuni contraventionale din care 19 amenzi contraventionale, insumand 225.300 lei, respectiv 4 avertismente contraventionale, pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 republicata si H.G.nr.500/2011.
De asemenea, au fost depistati 9 angajatori la care lucrau 21 persoane fara forme legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale de angajare a fost de 210.000 lei.
Au fost depistate deasemeni 128 persoane pentru care angajatorii, au inregistrat contractele individuale de munca in registrul general de evidenta al salariatilor in format electronic, cu incalcarea termenului prevazut de HG nr.500/2011 (art.4,alin.1,lit.a – cel mai târziu în ziua lucrČtoare anterioarČ începerii activitČĩii de cČtre salariatul în cauzČ) fiind dispuse 106 masuri pentru remedierea neconformitatilor si totodata au fost aplicate 5 sanctiuni contraventionale, din care 3 amenzi in valoare de 900 lei si respectiv 2 avertismente.

PUBLICITATE