În ce condiții vor putea să muncească refugiații

Care sunt măsurile adoptate de guvern referitoare la refugiații ucrainieni ? 

Prin OUG 20/2022, s-a creat cadrul legal astfel încât cetățenii ucraineni intrați legal pe teritoriul României și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, pot fi încadrați în muncă fără avizul de angajare prevăzut de legislația românească cu privire la încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României. De asemenea, persoanelor care se angajează li se prelungește dreptul de ședere în scop de muncă fără obligativitatea obținerii unei vize de lungă ședere pentru angajare în muncă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

În ce condiții vor putea să muncească refugiații ?

Încadrarea în muncă a cetățenilor ucraineni, care provin din zona de conflict armat din Ucraina, care nu dețin documente care să probeze calificarea profesională sau experiența în activitate necesare ocupării unui loc de muncă, se poate realiza, pentru o perioadă de 12 luni cu posibilitatea de prelungire cu perioade de 6 luni, pentru maximum un an, în baza declarației pe propria răspundere a acestora că îndeplinesc condițiile de calificare profesională și experiență în activitate necesare ocupării locului de muncă pe care urmează să fie încadrați și nu au antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfășoară sau urmează să o desfășoare pe teritoriul României.

Încadrarea în muncă a refugiaților din Ucraina se realizează cu respectarea Codului muncii, în ceea ce privește verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale și personale ale persoanei care solicită angajarea, respectiv stabilirea unei perioade de probă pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă.

Excepție de la cele prezentate fac cetățenii ucraineni proveniți din zona de conflict armat din Ucraina, care doresc să acceadă la locuri de muncă ori să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar și arhitect sau una din profesiile prevăzute la anexele nr. 2, 4 și 8 din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

Refugiații proveniți din zona de conflict armat pot beneficia și de măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă, precum şi de protecţie în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, cu condiția înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Pentru aplicarea OUG 20/2022, prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 301/09.03.2022, publicat în MO al României nr 240 din 10 martie 2022, a fost aprobată procedura de încadrare în muncă a cetățenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina.

În vederea asigurării informării cetățenilor ucraineni care vin din zona de conflict armat, ANOFM a elaborat un pliant în limba română, ucraineană și engleză, material ce a fost postat pe site-ul ANOFM și rețele de socializare. Pliantul conține cod QR cu datele de contact ale tuturor agențiilor județene, locale sau puncte de lucru. 

Acest pliant face obiectul distribuirii în mass media locală. 

Precizăm că, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin structurile sale teritoriale, oferă cetățenilor ucraineni înregistrați în evidențele instituției următoarele servicii gratuite:

  • informarea şi consilierea profesională – servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă, care au ca scop furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor; profilarea şi încadrarea în nivelul de ocupabilitate; instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă şi îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socio-profesională la noul loc de muncă
  • medierea muncii – punerea în legătura a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu. Serviciile de mediere se acordă gratuit de pentru persoanele înscrise în baza de date a ANOFM.
  • formarea profesională – creşterea şi diversificarea competențelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi integrării pe piaţa muncii, se oferă gratuit pentru persoanele înregistrate în baza de date a AJOFM. Accesul la programele de formare profesională se face în urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere.
  • evaluarea și recunoașterea competențelor profesionale obținute în context nonformal și informal – pentru persoanele care nu deţin certificat de competenţe profesionale, de calificare sau de absolvire pentru anumite competenţe, ocupaţie ori calificare şi nu au eventuale restricţii medicale. Accesul la serviciile gratuite de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale se face în urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere.
  • servicii de asistență EURES – informare, consiliere și mediere acordate persoanelor în căutarea unui loc de muncă în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European. Aceste servicii se acordă gratuit și constau în: furnizarea de informaţii privind piaţa europeana a muncii; informații privind condițiile de muncă și de viață în statele membre UE și SEE; informații despre portalul european EURES și cel național; prezentarea locurilor de muncă vacante la nivel european; informații despre schemele de mobilitate și alte programe similare de asistență și/sau sprijin financiar european.

ANOFM publică pe site-ul www.anofm.ro și pe platforma refugees.ro locurile de muncă vacante disponibile pe teritoriul României.

ANOFM realizează o monitorizare zilnică a angajatorilor care își manifestă în mod expres dorința de a oferi locuri de muncă persoanelor sosite din Ucraina, precum și a situației ocupării prin intermediul AJOFM a cetățenilor ucraineni.

Ce experienta are România în primirea refugiaților și în gestionarea etapelor următoare privind situația celor care rămân la noi (ex: integrarea pe piata muncii)?

ANOFM are experiență în aplicarea politicilor de integrare a refugiaților/ persoanelor solicitante de azil conform actelor normative adoptate in acest sens. Numărul refugiaților și a persoanelor cu o formă de protecție internațională care s-au înregistrat în evidențele ANOFM în anii 2020 și 2021 a fost de 228 de persoane (63 de persoane în 2020 și 165 de persoane în 2021). 

Cu toate acestea, trebuie să menționăm că numărul refugiaților ucraineni este unul foarte ridicat comparativ cu cel înregistrat anii trecuți. Nu avem o dimensiune exactă a celor care se vor adresa agenției. Pe măsură ce refugiații se înregistrează în evidențele agențiilor teritoriale, vom aplica măsurile de informare și consiliere profesională, dar și de mediere a muncii pe locurile de muncă declarate vacante de angajatori. 

Este de menționat că până în prezent au fost înregistrați în evidențele ANOFM 141 de cetățeni ucraineni refugiați din zona de conflict armat (în Bistrița Năsăud – 44, Iași – 9, Suceava – 84, Timiș –2 și Tulcea – 2 ), iar 44 angajatori au declarat 1619 locuri de muncă pentru refugiații din Ucraina, până în prezent fiind angajate 48 de persoane 

De asemenea cetăţenii ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina şi doresc să se încadreze în muncă, dar nu deţin documente care să probeze calificarea profesională sau experienţa în activitate, vor completa, în cadrul serviciilor de informare şi consiliere profesională, cu sprijinul şi sub îndrumarea consilierului de orientare în carieră, declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa la procedură.

În cazul în care aceștia nu apelează la agenția pentru ocuparea forței de muncă, declarația se completează împreună cu angajatorul la care urmează să se încadreze.

Declarația poate fi descărcată de pe site-ul ANOFM la link-ul – https://bit.ly/3qsDTWf

pliant servicii refugiati ucraineni
PUBLICITATE