În atenția unităților de alimentație publică. Vedeți taxele și data limită pentru vizarea Acordului

Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN Rev. 2:
• 5610 – Restaurante
• 5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
• 9320 – Alte activităţi recreative şi distractive:
– 9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii
– 9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

Sunt rugate ca până la data de 31.12.2015, să se prezinte la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, Camera 20, Compartiment Autorizări Comerciale și Transport, în vederea eliberării/vizării Acordului pentru deschiderea exerciţiului comercial respectiv.

Taxele pentru eliberarea/vizarea Acordului, sunt următoarele:
• 700 lei pentru unităţile cu o suprafaţă de servire de până la ………………………. 100 mp
• 1500 lei pentru unităţile cu o suprafaţă de servire cuprinsă între ……………….. 101 şi 400 mp
• 3000 lei pentru unităţile cu o suprafaţă de servire cuprinsă între………………… 401 şi 500 mp
• 4000 lei pentru unităţile cu o suprafaţă de servire de peste ……………………….. 501 mp

Menționăm faptul că Acordul își pierde valabilitatea datorită nevizării în termenul prevăzut de lege; în consecință, continuarea activității se desfășoară în mod ilegal, fiind pasibili de amenda contravențională.

PUBLICITATE