Garda de Mediu: probleme mari la stațiile de epurare Apa Serv Neamț

În urma unui control al reprezentanților Gărzii de Mediu s-au descoperit multiple deficiențe în gestionarea și eliminarea deșeurilor rezultate din procesul de epurare a apei. Compania Județeană Apa Serv S.A. se confruntă cu diverse probleme în ceea ce privește manipularea și eliminarea eficientă a acestor deșeuri.

La Stația din Târgu Neamț, controlul a evidențiat cantități semnificative de nămoluri, deșeuri grosiere și nisip, depozitate pe platformele paturilor de uscare. Compania nu a predat deseuri generate către operatorii autorizați pentru valorificare sau eliminare, ci a afirmat că lucrează la un studiu pentru utilizarea nămolului ca fertilizator pentru terenurile agricole. În plus, lipsa unei zone destinate colectării deșeurilor reciclabile și menajere din activitatea de birou și a angajaților a fost o altă problemă identificată.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

„Deseurile rezultate din epurarea apei, deseurile grosiere retinute pe site, nisipul colectat din decantoare si namolul rezultat din instalatia de deshidratare sunt depozitate pe platforma betonata a paturilor de uscare.

A fost prezentata Evidenta gestiunii deseurilor din care reiese ca pe amplasamentul societatii, se afla o cantitate de deseuri dupa cum urmeaza:

  • Nămoluri staţie -532,100 Tone
  • Deşeuri deznisipator – 92,940 Tone
  • Deseuri reţinute pe site – 26,000 Tone

Pentru anul 2023, societatea nu a predat deseuri generate din activitatea proprie catre operatori economici autorizati pentru valorificarea/eliminarea deseurilor respective. Din declaratii, societatea se afla la momentul controlului in proces de elaborarea a unui studiu pentru utilizarea namolului ca si fertilizator pentru terenurile agricole.

Pe amplasamentul punctului de lucru nu a fost identificata o zona destinata colectarii deseurilor reciclabile si menajere rezultate din activitatea de birou si a angajatilor societatii. Deseurile reciclabile nu sunt evidentiate in Evidenta gestiunii deseurilor.

Urmare celor constatate au fost impuse un numar de 10 masuri corective, cu termene de realizare.” – se arată în raportul Gărzii de Mediu

La Stația din Piatra-Neamț, se pare că namolul rezultat de acolo a fost temporar depozitat într-un loc neautorizat pentru eliminarea deșeurilor. Societatea a folosit o stație de epurare din Podoleni, care nu este autorizată pentru eliminarea acestui tip de deșeuri, ca o soluție temporară, după ce operatorul depozitului ecologic din Girov a suspendat prestarea serviciului până la reglementarea activității din punctul de vedere al protecției mediului.

„Namolul ar putea fi temporar depozitat in Depozitul de namol deshidratat (care la momentul controlului era la capacitate maxima de stocare de aproximativ 500 m³). In fapt namolul rezultat de la statia de epurare Piatra Neamt, conform formularelor de incarcare-descarcare deseuri nepericuluoase(cod deseu 190805), prezentate pentru luna septembrie 2023, este descarcat la Statia de epurare Podoleni, statie ce apartine tot de C.J. APASERV S.A., statie care nu reprezinta un loc autorizat de eliminare a deseurilor nepericuloase. Reprezentantii societatii mentioneaza ca a fost aleasa acesta solutie temporara deoarece operatorul depozitului ecologic Girov a suspendat prestarea serviciului de eliminare a acestui tip de deseu pana la reglementarea actitatii dpdv al protectiei mediului. 

Urmare celor constatate au fost impuse un numar de 9 masuri corective, cu termene de realizare.” – notează raportul

La Stația din Roman, situația nu a fost mai bună. Autorizația de Mediu a expirat în aprilie 2023, iar compania a depus o solicitare pentru obținerea unei noi autorizații. În timpul controlului, s-a constatat și transportul deșeurilor de nămol de la alte stații, cu descărcare în zonele neadecvate, fără a respecta reglementările.

În plus, o notificare privind întreruperea alimentării cu energie electrică a condus la deversarea apei uzate netratate direct în râul Siret, iar acțiunile companiei nu au respectat normele specifice de descărcare în mediul acvatic.

„Societatea a detinut Autorizatia de Mediu nr. 26 din 20.04.2018 emisa pentru statia de epurare Roman valabila 5 ani de la emitere, autorizatie expirata la data de 19.04.2023.

 Societatea a depus in data de 04.07.2023, solicitare de obtinere a autorizatiei de mediu, solicitare la care a primit raspunsul prin care i se soclicita completarea documentatiei depuse.

Astfel se constata ca la data si ora controlului Compania Județeană Apa Serv S.A. nu deținea Autorizație de Mediu valabila pentru activitatea desfășurată la stația de epurare ape uzate din aglomerarea Roman – Săbăoani, județul Neamț, încălcând prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, alin. (1), art. 94, lit. a – ”solicită și obțin actele de reglementare”.

– La data și ora controlului – 26.07.2023, ora 10.15. – pe amplasamentul societății a intrat un autovehicul de mare capacitate – nr. înmatriculare NT89APA, ce transporta deșeuri de tip nămol de la stații de epurare – cod 190805, provenit de la stația de epurare de la Piatra Neamț. Mijlocul de transport aparține societății.

 Deșeurile au fost descărcate în zona paturilor de uscare/deshidratare.

În data de 7.06.2023 compania Apa Serv SA a notificat Administrația Bazinală de apă Siret cu privire la notificarea primită de la Delgaz Grid, de întrerupere a alimentării cu energie electrică în zonă, în intervalul orar 09:00-11:00.

Compania a notificat Garda Națională de Mediu comisariatul județean in data de 14.06.2023 cu privire la faptul că în urma întreruperii alimentări cu energie electrica din data de 7.06.2023, instalațiile ce deservesc stația de epurare nu au intrat în parametri normali de funcționare, compania deversând apă uzată netratată direct în râul Siret.    

Aceeași notificare a fost transmisă spre știința Agenției pentru Protecția Mediului Neamț și Administrației Bazinele ABA Siret in data de 19.06.2023.

În data de 15.06.2023 Apele Române Administrația Bazinală ABA Siret a transmis companiei, acordul cu privire la derogarea respectării normelor privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate NTPA-001, cu câteva condiții.

Precizăm că în cursul acțiunii de control, reprezentanți ai ANAR au prelevat probe de apă în vederea realizării unor analize de laborator. – se mai scrie în raport

Aceste constatări au dus la impunerea a numeroase măsuri corective și aplicarea de sancțiuni. Compania a primit un avertisment, iar amenzi în valoare totală de 80.000 lei au fost aplicate conform reglementărilor.

Urmare celor constatate au fost impuse un numar de 10 masuri corective, cu termene de realizare si au fost aplicate urmatoarele sanctiuni:

  • Amendă contravențională 60.000 lei conform OUG 195/2005, Art.96, Alin. (2), Pct.1., 
  • 20.000 lei conform HG 1061/2008, Art.25, Alin. (2), lit.b și   
  • Avertisment conform Art. 9, lit a, HG 856/2002.

In concluzie putem spune ca actiunile de control desfasurate de GNM au condus ca titularul activitatii sa rezolve problemele proprii de mediu si pentru atingerea obiectivelor si responsabilitatilor in domeniul protectiei mediului, stabilite de organul central de specialitate pentru inspectie si control privind protectia mediului.

Este de precizat ca la momentul actual toate cele 3 statii sunt reglementate din punct de vedere al protectie mediului cu obligatia ca functionarea acestora sectorial pe evacuarea namolurilor sa fie corelata cu legislatia de mediu in vigoare.” – mai precizează raportul Gărzii de Mediu

PUBLICITATE