Fundaţia „G. T. Kirileanu” a finalizat patru proiecte editoriale

Bilanţul editorial al Fundaţiei Culturale „G.T. Kirileanu” din Piatra-Neamţ (director executiv – Constantin Bostan) s-a rotunjit la trecerea dintre ani

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

cu patru noi cărţi, rod al finalizării spre sfârşitul anului trecut a tot atâtea proiecte, ce au primit atât sprijinul unor entităţi finanţatoare, cât şi suportul documentar al Bibliotecii Judeţene.

Astfel, la editura bucureşteană RAO (director: Ovidiu Enculescu), urmare a unui proiect susţinut de Consiliul Judeţean Neamţ, a apărut şi cel de al treilea volum dedicat memorialisticii şi corespondenţei lui G. T. Kirileanu: „Martor la istoria României (1872-1960). Jurnal şi epistolar”. Noul tom, ce cuprinde însemnări şi selecţiuni ale corespondenţei ilustrului cărturar, editor, folclorist şi bibliotecar regal din zbuciumaţii ani 1919-1920, continuă seria volumelor îngrijite începând din 2013 de Constantin Bostan şi urmează a mai cuprinde încă trei volume, evocând perioada 1921-1960.

Tot spre sfârşitul anului trecut, s-a finalizat şi un proiect editorial sprijinit de Primăria Municipiului Piatra-Neamţ: „Trecute vieţi de cărţi şi autori, ziare şi reviste. De la romantism la proletcultism” (3 vol.). Apărut sub auspiciile editurii ieşene Timpul (director: Cassian Maria Spiridon), primul volum al preconizatei trilogii de istorie şi critică literară cuprinde contribuţii prin care Constantin Bostan abordează teme şi personalităţi cu rezonanţă nemţeană şi naţională, precum: Ion Creangă – un Povăţuitoriu cu bucluc, Politică… cu cânticele, Octav Băncilă – „un proletar năcăjit”, N. Iorga – admirator şi ghid al Reginei Maria, Eugen Relgis – necunoscut, Mihail Davidoglu şi „poziţia partidului”, Zaharia Stancu versus Iuliu Maniu, Scânteia şi Silviu Brucan – pe culmile „stilistice” ale indignării, G. T. Kirileanu şi „Istoria…” lui G. Călinescu, Eugen Jebeleanu – surâsul urii(shimei).

Alte două volume, dedicate copiilor, sprijinite financiar de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi semnate de acelaşi Constantin Bostan, se află sub tipar la Editura Doxologia din Iaşi (director: Cătălin Jeckel): „Cuza Vodă şi făcliile Unirii”, o carte ce reconstituie episoade şi frământări din anii luptei pentru istoricul act din ianuarie 1859, fiind ilustrată de binecunoscutul grafician bucureştean Vasile Olac şi „Legende din Ceahlău”, cuprinzând cele mai frumoase evocări ale unor personaje şi stânci din mitologia fascinantului munte sfânt, dimpreună cu ilustraţiile Sabinei Popovici-Hanţu, o promiţătoare graficiană pietreană, elevă a profesorului Arcadie Răileanu (Şcoala Populară de Arte Piatra-Neamţ).

PUBLICITATE