Finalizarea cu succes a proiectului „Creşterea competitivității și performanței S.C. Magnum PM S.R.L. prin extinderea şi diversificarea domeniului de activitate”

Firma SC Magnum PM SRL în calitate de Beneficiar, a finalizat cu succes implementarea proiectului intitulat “Creşterea competitivităţii şi performanței S.C. Magnum PM S.R.L. prin extinderea şi diversificarea domeniului de activitate”, cod SMIS 109252, în valoare totală de 1.038.797,24 lei, din care finanţare nerambursabilă de 676.620,44 lei compusă din 575.127,37 lei FEADR și 101.493,07 buget naţional. Contractul de finanţare a asigurat Beneficiarului cofinanțarea proiectului său de investiții prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 2, Prioritatea de Investiții 2.1

Perioada de implementare a proiectul a fost cuprinsă între 01.04.2017 și 31.08.2022 și reprezintă o veritabilă învăţătură despre cum lucrurile frumoase dar sustenabile, devin realitate dacă ai răbdare, perseverență și parteneri de încredere precum Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională NordEst şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management. 

Proiectul sprijină creşterea competitivităţii şi stabilității pe piață a companiei Magnum PM prin inovarea și diversificarea gamei de servicii prestate şi a contribuit la construirea în orașul Piatra Neamţ şi integrarea în circuitul turistic a unei unităţi de cazare cu specific arhitectural local de tip pensiune cu 10 locuri. 

Ajutorul primit prin REGIO 2014-2020 a făcut posibil ca proiectul să cuprindă măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător (prin montarea unei pompe de căldură şi a sistemelor de iluminat LED cu consum redus), de asigurare acces persoane cu dizabilități și optimizarea funcţionării instalaţiilor şi fluxurilor tehnologice prin instalarea unor sisteme de control la distanţă. Suplimentar, investiția aduce un sprijin comunităţii locale prin crearea a două noi locuri de muncă și promovarea turistică a zonei ca și destinație de vacanţă pentru turismul experiențial. 

Suntem mândri să ne numărăm printre proiectele finalizate cu succes în județul Neamț! 

Macheta Comunicat inchidere proiect_109252