Finalizarea cu succes a proiectului „Creșterea competitivității economice a firmei Topoprest prin inovare și tehnologizarea serviciilor prestate”

Firma SC Topoprest SRL în calitate de Beneficiar, a finalizat cu succes implementarea proiectului intitulat “Creșterea competitivității economice a firmei Topoprest prin inovare și tehnologizarea serviciilor prestate”, cod SMIS 135688, în valoare totală de 1.705.961,18 lei, din care finanțare nerambursabilă de 1.056.738,18 lei compusă din 898.227,48 lei – FEADR și 158.510,70 – buget național.

Contractul de finanțare a asigurat Beneficiarului cofinanțarea proiectului său de investiții prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2, Prioritatea de Investiții 2.2.

Perioada de implementare a proiectul a fost cuprinsă între 01.11.2021 și 31.05.2023 iar prin implementarea sa, a susținut creșterea competitivității pe piață a companiei prin creșterea productivității, inovarea și diversificarea gamei de servicii și a procesului de prestare a serviciilor de topometrie.

Investiția a prevăzut măsuri de extindere și modernizare a capacității operaționale prin achiziția de echipamente tehnologice și aplicații software inovative de suport pentru serviciile de inginerie și consultanță tehnică și a sprijinit dezvoltarea firmei Topoprest prin activități de internaționalizare, activități de certificare și re-certificare de sisteme de calitate.

Suplimentar, investiția a contribuit la consolidarea poziției companiei pe piața muncii prin crearea de noi locuri de muncă.

Macheta Comunicat de presa finalizare proiect Topoprest
PUBLICITATE