Expoziție și donație spectaculoasă la Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț

Începând cu data de 17 aprilie, la Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț poate fi vizitată expoziția temporară ,,Monede și decorații – valori de patrimoniu”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Expoziția reunește câteva sute de piese din colecțiile instituției amintite și își propune prezentarea către public a unor emisiuni monetare deosebite, precum și a unui set de decorații, ordine militare și medalii. Pot fi văzute două tezaure monetare romane, constituite din dinari de argint, descoperite la Târpești și Ghindăoani, dar și monede provenite din descoperiri izolate.
Pentru perioada evului mediu au fost incluse în expoziție tezaurul monetar descoperit la Cetatea Neamț, alcătuit din aproximativ 160 de monede de argint din secolul XVII, la care se mai adaugă un număr de 60 de falsuri monetare, descoperite în interiorul cetății și datate tot în secolul XVII. Falsurile monetare, împreună cu numeroase resturi de ștanțare, confirmă existența unui unui atelier clandestin în interiorul fortificației medievale.

Tot în cadrul expoziției pot fi admirate numeroase monede de tip Sadagura, adică acele emisiuni de la sfârșitul secolului XVIII, comune ambelor Principate Române, Moldova și Muntenia, și care au fost puse în circulație, în timpul Războiului ruso-turc din 1768-1774, de către armata de ocupație rusă din Moldova și Țara Românească. De asemenea, au fost valorificate expozițional numeroase exemplare monetare din a doua jumătate a sec. XIX, datorate lui Carol I. Pentru a întregi tabloul circulației numismatice, am inclus în expoziție și bancnote, atât românești, cât și străine, de la sfârșitul secolului XIX și primele decenii ale secolului XX. Dintre exemplarele străine pot fi văzute o serie de bancnote rusești, din perioada țaristă, de dimensiuni foarte mari.

Segmentul medalistic este ilustrat prin variate tipuri de însemne militare, ordine și distincții, din a doua jumătate a sec. XIX și prima jumătate a secolului XX. Se remarcă o serie de medalii emise pentru Războilul de independență, dar cele mai multe sunt specifice primului război mondial. Alături de acestea, pot fi văzute în expoziție și distincții civile, sau medalii și plachete emise cu prilejul unor evenimente istorice sau dedicate unor personalități.

Expoziția va putea fi vizitată până la începutul lunii iunie și sperăm că va trezi interes, mai ales că sunt reunite în același cadru aspect legate de numismatică, dar și de medalistică.

Pentru a rămâne în același cadru, mai amintim că recent, Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț a primit o donație de peste 2000 de piese, reprezentând în majoritate monede, bancnote și medalii. Cea mai veche piesă numismatică este o monedă romană din sec. III p. Chr., iar majoritatea exemplarelor se încadrează în sec. XVIII-XX.  În următoarea perioadă se va lucra la prelucrarea primară a acestei donații, pentru ca apoi să fie inventariate piesele reprezentative cu scopul îmbogățirii patrimoniului instituției.

Cercetător dr. Vasile Diaconu

PUBLICITATE