Expoziție la Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ

Vă invităm vineri, 30 octombrie 2015, ora 11.00 la sediul Muzeului de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ la vernisajul expoziţiei Publicaţii ştiinţifice, culturale şi educative aflate în Biblioteca documentară a Arhivelor Naţionale din Neamţ organizată cu ocazia Zilei Arhivelor Naţionale. Domnii Radu Gheorghe (muzeograf în cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie) şi Nicolae Dumitraşcu (consilier superior din partea Serviciului Judeţean Neamţ al Arhivelor Naţionale) vor avea două intervenţii în care vor prezenta detalii despre materialele expuse.
În cadrul expoziţiei pot fi văzute peste 70 de publicaţii (încadrate cronologic între sfârşitul sec. XIX – prima jumătate a sec. XX) acoperind o paletă largă de domenii începând cu educaţie, învăţământ, viaţă politică şi culturală, agricultură sau religie. Dintre lucrările cele mai vechi amintim: revista Columna lui Traian (apărută în 1870 la Bucureşti) sub direcţia lui B. P. Hasdeu, publicaţie enciclopedică de ştiinţă şi cultură având printre colaboratori personalităţi ca: Alexandru Odobescu, A.D. Xenopol, Moses Gaster, Dim. A. Sturdza, P. Ispirescu, Gr. I. Tocilescu, Aron Densuşianu sau C.D. Aricescu. O altă publicaţie deosebită este Mihai Eminescu (apărută în 1903 la Iaşi) dar nu putem trece cu vederea nici reviste ca Amicul poporuluiapărută la Târgu Jiu din martie 1898 (revistă enciclopedică a Societăţii culturale “Amicul poporului”) sau Revista nouă(apărută în 1887), publicaţie literară ilustrată sub conducerea aceluiaşi B. P. Hasdeu. Dintre revistele de educaţie pentru copii amintim Pentru inima copiilor „revistă lunară pentru educaţie şi instrucţie în casă şi şcoală”, Căminul, sau Şcoala şi familia de mâine.
Sunt expuse numeroase publicaţii culturale dintre care atrag atenţia Floarea Darurilor (sub conducerea lui N. Iorga), Revista română apărută încă de la 1861 (din care se poate vedea un exemplar din 1941 sub redacţia lui Zaharia Stancu) Arta românăşi Cuvântul (apărut din decembrie 1921), organ al Ministerului Cultelor şi Artelor pentru propagandă culturală şi socială.
Schimbând registrul, un capitol consistent este dedicat domeniului agriculturii grupând titluri ca: Viaţa agricolă, Revista horticolă-agricolă şi economică, Viaţa de ţară sau Şcoala ţăranului.
Sunt prezente şi publicaţii cu apariţie locală dintre care menţionăm Viaţa şcolară, Apostolul, Solia, Buletinul medical sau o serie de publicaţii legate de farmacia Vorel.
Expoziţia include o serie de materiale tridimensionale (medalii, plachete ş.a.) care completează imaginea de ansamblu.
Expoziţia va putea fi vizitată până în luna ianuarie a anului 2016.
Vă aşteptăm,
Cu respect,
Uţă Lucian
PUBLICITATE