Evaluarea Naţională. Rezultate după contestaţii. Care au fost rezultatele celor 356 de contestaţii

Ministerul Educaţiei a publicat astăzi, 30 iunie, ora 10:30, rezultatele finale înregistrate după soluţionarea contestaţiilor în sesiunea 2022 (14 – 17 iunie) a examenului de Evaluare Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a.

Rata de participare a fost de 99,11%: 3920 de candidaţi prezenţi (dintr-un total de 3955 de absolvenţi înscrişi în judeţul Neamţ).

Dintre aceştia, 839 de candidaţi (21,40%) au obţinut medii sub 5 (cinci).

Au fost înregistrate 356 de contestaţii (9,08% din numărul total de lucrări), dintre care 214 la Limba şi literatura română şi 142 la Matematică.

În cazul a 169 de lucrări scrise la Limba şi literatura română, contestaţiile au schimbat nota prin creştere – diferenţa maximă înregistrată fiind de 1,15, iar pentru 34 de lucrări notele au fost modificate prin scădere (diferenţa maximă înregistrată fiind de 0,8).

La matematică pentru 63 de lucrări scrise, contestaţiile au schimbat nota prin creştere – diferenţa maximă înregistrată fiind de 0,65, iar pentru 45 de lucrări notele au fost modificate prin scădere, diferenţa maximă înregistrată fiind de 0,45.

În urma reevaluării lucrărilor contestate, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este de 78,59% (3081 de candidaţi, cu aproape 546 mai mulţi decât în anul 2021), în creştere cu 0,15% faţă de rezultatele la evaluarea iniţială (78,44% – 3075 de candidaţi).

Numărul candidaţilor care au obţinut media generală 10 se menţine 3 candidaţi.

La proba de Limba şi literatura română, 3320 de candidaţi (84,69%) au încheiat examenul cu note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceştia, 17 candidaţi au obţinut nota 10.

La Matematică, 2841 de candidaţi (72,47%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceştia, 65 de candidaţi au obţinut nota 10 (cu unul mai mult decât la evaluarea iniţială).

Evaluarea Naţională a elevilor de clasa a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare sumativă externă a competenţelor dobândite pe parcursul invăţământului gimnazial.

Media de admitere constituie criteriu pentru admiterea în Invăţământul liceal de stat, fiind media ponderată între media generală obţinută la Evaluarea Naţională (cu o pondere de 80%) şi media generată de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).

În prima etapă a admiterii în învățământul liceal de stat din acest an, completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a Vlll-a, se va derula în perioada 4 – 11 iulie.

Repartizarea computerizată a candidaților din seria curentă, precum și a celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023 va avea loc în data de 14 iulie.

Felicităm elevii, părinții acestora și cadrele didactice pentru rezultate obținute!” – transmite ISJ Neamț