Elevii care vor reprezenta judeţul Neamţ la Olimpiada de ”Științele Pământului”

Sâmbătă, 10 martie 2018, s-a derulat etapa județeană a Olimpiadei Interdisciplinare ”Științele Pământului”, organizată și desfășurată conform Metodologiei –cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012 și a Regulamentului specific privind desfășurarea Olimpiadei ”Științele Pământului” nr. 33344/13.03.2012, la Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț, centru de examen și de evaluare.

Au participat elevi de la colegiile naționale din județ, care s-au confruntat cu rezolvarea subiectului propus de MEN pentru cele 4 discipline: biologie, chimie, fizică și geografie, în vederea selectării lotului reprezentativ al județului la etapa națională a olimpiadei, ce se va desfășura în perioada 18-22 aprilie 2018, în localitatea Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, județul Neamț va fi reprezentat de următorii elevi:

Nr.

crt.

Nume și prenume Școala de proveniență Clasa Profesori îndrumători

(Fiz-Chim-Bio-Geo)

1 Popescu L. Alexandru-Nicolae Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț a XI-a Florescu Carmen

Hogea Ana Maria

Sauciuc Alina

Pavăl Constantin

2 Miron I. Raluca-Andreea C.N. Petru Rareş Piatra-Neamț a XI-a Oniciuc  Grigoruţă

Ionică  Florica

Goraş Ana Cristina

Iacob  Alexandru

3 Mazilu D. Teodor C.N. Petru Rareş Piatra-Neamț a XI-a Ilie Aida

Tănase Rodica

Goraş Ana Cristina

Magdalina Simona

loading...