E OFICIAL! Numărul de clase din liceele din Neamț va scădea.

În ședința CA ISJ din 08.01.2016 s-a discutat și s-a aprobat spre a fi înaintat la MENCȘ, proiectul planului de școlarizare propus pentru anul școlar 2016 – 2017 în județul Neamț, la clasele a IX-a liceu și învățământ profesional cu durata de 3 ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

În analiză s-a plecat de la situația reală a efectivului de elevi, absolvenți de clasa a VIII-a, în anul școlar 2015-2016 și dinamica populației școlare pe județ cât și pe cele 4 zone utililizând în acest scop toate informațiile ce se găsesc în baza de date informatizată – SIIIR din ISJ Neamț.

În anul școlar 2015 – 2016 (actualul an școlar) numărul elevilor de clasa a VIII-a în județ este de 4745 (4745 : 28 elevi/clasă =169,46 aprox 170 clase). Astfel, în anul școlar 2016-2017 se vor putea constitui doar 170 de clase a IX-a, față de cele 183 de clase existente în prezent.
În organizarea proiectului planului de școlarizare s-a ținut cont și de cerința CNDIPT, de directivele UE (convenția Lisabona 2020) de a avea o pondere de aproximativ 40% învățământ teoretic și vocațional și aproximativ 60% învățământ tehnologic (liceal și profesional). De asemenea, s-a ținut cont de solicitările agenților economici. În colaborare cu CCI Neamț și cu agenții economici, cu care școlile cu profil tehnologic au convenții de practică, s-a stabilit numărul claselor de învățământ profesional ce se vor organiza în sistem dual și cele care vor funcționa după sistemul standard (în total 33 de clase).
S-a avut în vedere și faptul că o parte din absolvenții domiciliați în zona Bicaz și Valea Muntelui se orientează spre zona Piatra-Neamț și, în aceste condiții, s-a transferat 1 clasă de aici spre zona Piatra-Neamț.

Se constată astfel o scădere de 13 clase a IX-a ce se pot constitui în anul școlar 2016-2017 față de numarul de clase a IX-a existente în prezent. Pentru asigurararea unei repartizări echilibrate a elevilor pe teritoriul județului, trebuie diminuat numărul claselor a IX-a (față de anul acesta 2015-2016), după cum urmează :
Piatra Neamț și zonă – cu 7 clase,
Roman și zonă – cu 6 clase.

Distribuția astfel obținută este:

ISJ 1

În consecință, ținând cont de toate aceste informații, CA al ISJ NEAMȚ propune MENCȘ următoarea structură a proiectului planului de școlarizare pentru clasa a IX-a în anul școlar 2016 – 2017 :
– 51 de clase învățământ teoretic,
– 19 clase învățământ vocațional
(41% învățământ teoretic și vocațional),
– 67 de clase învățământ liceal tehnologic,
– 33 de clase învățământ profesional cu durata de 3 ani
(59% învățământ tehnologic).

Aceste clase vor fi repartizate pe zone și școli după cum urmează :

isj 2isj 3isj 4

Organizarea internă pe profiluri și specializări aparține CA din fiecare unitate scolară.

PUBLICITATE