DSVSA: acțiuni de profilaxie pentru pesta porcină africană, la nivelul județului Neamț

In conformitate cu instructiunile transmise de Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si tinand cont de prevederile HG 830/2016 pentru aprobarea Programului national de supraveghere, prevenire si control al pestei porcine africane, precum si pentru completarea unor acte normative, la nivelul judetului Neamt sunt necesare urmatoarele actiuni cu rol profilactic:

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

1. La nivelul exploatatiilor nonprofesionale (gospodariile populatiei)

– Notificarea de catre proprietarii de porci a medicului veterinar din localitate pentru identificarea (aplicarea unei crotalii) efectivelor de suine aflate in proprietate;

– A nu se intra in adaposturile in care se cresc porci cu incaltamintea si hainele cu care sa mers pe strada; este recomandat chiar ca, pentru dezinfectia la intrarea in adapost, sa se puna o tavita cu paie imbibate cu o solutie slaba de soda caustica;

– Cresterea porcilor sa se faca in spatii ingradite, fara posibilitatea de a veni in contact cu porci straini de exploatatie, cu porci mistreti sau cu proprietari straini care detin porci domestici;

– Porcii sa nu fie hraniti cu resturi alimentare/laturi/spalaturi provenite de la carnea de porc gatita in familie; daca exista vanatori in familie care aduc carne de mistret sub nici o forma sa nu se administreze porcilor apa provenita de la spalarea carnii sau resturi de carne;

– Scroafele si vierii nu vor fi scosi din gospodarie in scopul montei cu animale din alte exploatatii;

– Nu se cumpara porci din locuri necunoscute, fara a fi identificati (aplicare de crotalie) si fara certificat sanitar veterinar de sanatate eliberat de medicul veterinar de libera practica imputernicit;

– Sa nu se foloseasca in hrana animalelor iarba culeasa de pe camp pentru ca aceasta ar fi putut sa vina in contact cu porcii mistreti bolnavi.

– In cazul in care proprietarul de porci suspecteaza ca un porc este bolnav sa anunte medicul veterinar de libera practica imputernicit din localitate sau DSVSA Neamt.

2. La nivelul exploatatiilor comerciale de suine (inregistrate/autorizate sanitar veterinar)

– Trebuie respectate masurile de biosecuritate prevazute de Ordinul presedintelui ANSVSA 63/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate in exploatatiile inregistrate/autorizate sanitar veterinar.

3. La nivelul fondurilor cinegetice

– Gestionarii fondurilor cinegetice au obligatia sa notifice in regim de urgenta DSVSA Neamt atunci cand identifica porci mistreti bolnavi, mistreti morti si mistreti ucisi ca urmare a accidentelor rutiere si sa acorde tot sprijinul necesar pentru ca personalul DSVSA Neamt sa realizeze testele de laborator prevazute de legislatie;

– Sa aplice masurile de biosecuritate privind vanatoarea comunicate de DSVSA Neamt, eviscerarea mistretilor vanati sa se faca in conditii care sa nu permita imprastierea masei gastrointestinale in fondul de vanatoare, conform instructiunilor DSVSA Neamt, sa nu se introduca in exploatatiile cu suine resturi provenite de la eviscerarea mistretilor  sau carcase de mistret pentru care nu se cunoaste rezultatul testului de laborator privind pesta porcina africana;

– Gestionarii fondurilor cinegetice au obligaţia reţinerii şi păstrării în condiţii optime din punct de vedere sanitar-veterinar a exemplarelor de mistreţ vânate sau găsite moarte, până la obţinerea rezultatului de laborator privind pesta porcină africană; condiţiile optime sunt reprezentate de spaţii amenajate corespunzător pentru conservare, care să nu permită alterarea acestora sau difuzarea bolilor infectocontagioase (centre de colectare, spaţii frigorifice şi altele asemenea).

4. La nivelul judetului Neamt

– In conformitate cu instructiunile Autoritatii Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor este interzisa comercializarea porcilor in targurile de animale;

– La nivel local, cu sprijinul IPJ Neamt, este necesara identificarea si stoparea activitatilor de comercializare a porcilor, activitati de comercializare ce nu se realizeaza cu respectarea legislatiei sanitare veterinare si in acord cu interdictiile dispuse de Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor;

– Informarea populatiei si a tuturor factorilor decidenti prevind prezentele masuri de profilaxie pentru pesta porcina africana.

Fata de cele prezentate anterior, DSVSA Neamt a transmis catre administratiile locale ce organizeaza targuri de animale masura dispusa de ANSVSA de interzicere a comercializarii porcilor in astfel de obiective, a demarat activitati de control oficial in vederea implementarii corecte a acestei masuri in teritoriu, a informat administratorii exploatatiilor comerciale de suine si administratorii fondurilor cinegetice privind evolutia epidemiologica a pestei porcine africane in Romania, a informat populatia, prin comunicate de presa in ceea ce priveste masurile de profilaxie pentru pesta porcina africana ce pot fi aplicate in exploatatiile nonprofesionale si interdictia de comercializare a porcilor in targurile de animale, a organizat activitati de instruire cu reprezentantii exploatatiilor comerciale de suine si medicii veterinari ce activeaza la nivelul acestor obiective, a organizat instruirea administratorilor fondurilor cinegetice din judetul Neamt, a organizat instruirea medicilor veterinari de libera practica imputerniciti, a distribuit materiale informative privind pesta porcina aficana.

Pentru nerespectarea legislatiei sanitare veterinare privind circulatia animalelor s-au aplicat 2 sanctiuni contraventionale in cuantum de 1320 lei. Pentru nerespectarea prevederilor legale privind asigurarea biosecuritatii in exploatatiile comerciale de suine s-a aplicat sanctiune de 9000 lei.

PUBLICITATE