Două posturi scoase la CONCURS de Instituția Prefectului Județul Neamț

Instituția Prefectului Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier juridic superior în cadrul Serviciului verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ şi procese electorale – Compartimentul reprezentare în instanţe şi fond funciar, şi a unei funcţii publice de execuţie de consilier superior în cadrul Serviciului financiar cantabilitate, informatic şi administrativ- Compartimentul buget şi financiar contabilitate.

Articolul continuă după anunț
Loading...

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 februarie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 08 februarie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Pentru consilier juridic, clasa I, grad profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice, specializarea drept;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani,
 • Pentru consilier, clasa I, grad profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, specializarea contabilitate şi informatică de gestiune sau finanţe contabilitate;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Mai multe detalii – AICI

PUBLICITATE
loading...