Direcția de Statistică Neamț: 158 ani de statistică oficială în România

Pe 12 iulie 2017, statistica împlinește 158 de ani de existențăoficială în România. Primul care a înțeles rolulstatisticii, ca instrument esențial în elaborarea politicilor sociale și economice, a fost Alexandru Ioan Cuza, care l-a și confirmat, în decretul de organizare a statisticii de stat emis la 1 iulie 1859: „Considerăm că, spre a se putea introduce neapăratele reforme în toate ramurile administrative îndeobște, cum și în așezarea dărilor de orice natură pe principiile constitutive ale convenției, este de neapărat a se aduna științele statistice, care să servească de bază atât guvernului, cât și puterilor legiuitoare pentru elaborarea și statornicirea legiuirilor între aceasta. Considerând că, deși științe de asemenea fire s-au adunat până acum la deosebitele departamente, totuși ele fiind necomplete și răzlețe, nu pot înfățișa un rezultat îndestulător în privirea lămuririlor create de nouă ordine de lucruri…”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

De-a lungul anilor, statistica oficială a fost reorganizată în repetate rânduri, a purtat diferite denumiri, dar a păstrat și respectat întotdeauna, ca principiu de bază, respectul față de adevăr. A fost, este și rămâne principalul instrument decunoaștere și evaluare a realităților țării.

Ca știință, statistica este prezentă, astăzi, în toate domeniile de activitate, fiind de neconceput adoptarea unor decizii, la nivel micro, dar mai ales macro, fără cunoașterea statistică prealabilă.

În acest context, provocările statisticii oficiale sunt mult mai mari și mai diverse, înseamnă un efort conjugat și susținut al tuturor celor implicați în promovarea rolului calității și a utilitățiistatisticii în investigarea fenomenelor social-economice.

La împlinireaa 158 ani de statistică oficială, Direcția Regională de Statistică Neamț mulțumește tuturor colaboratorilor, furnizori și beneficiari de date statistice, fără de care nu ar fi posibilă statistica oficială și transmite tuturor statisticienilor – acei oameni care, prin munca lor sistematică, ordonată, disciplinată și, de cele mai multe ori cu resurse financiare reduse, lasă în urmă “fotografii istorice” ale timpului exprimate în cifre esențiale pentru dezvoltarea societății- un călduros și sincer:La mulți ani!

PUBLICITATE