Direcția de Asistență Socială Tîrgu Neamț angajează 2 muncitori și un îngrijitor


Direcția de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor funcții contractuale vacante:

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

l. Muncitor – Cantina Socială
Condiții de studii pentru ocuparea postului – Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
2. Muncitor – Compartiment Administrativ Gospodăresc
Condiții de studii pentru ocuparea postului – Studii generale
3. Îngrijitor – Centrul de primire în regim de urgență a persoanelor fără adăpost „Sfiinta Teodora”
Condiții de studii pentru ocuparea postului – Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

Concursul va avea loc la sediul Direcției de Asistență Socială a orașului Târgu Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 62, Târgu Neamț, jud. Neamț
Dosarele de înscriere înaintate de candidați se pot depune la Compartimentul Registratură din cadrul Direcției de Asistentă Socială a orașului Târgu Neamț (biroul nr. 2).
Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de d-na Arsene Maria, inspector asistent în cadrul Biroului Buget, Contabilitate și Resurse Umane, telefon 0233/790245, int. 115

Mai multe informații -> AICI

PUBLICITATE