DEMARARE PROIECT CAPITAL LUCRU ROCOM INVEST S.R.L.

COMUNICAT DEMARARE PROIECT CAPITAL LUCRU ROCOM INVEST S.R.L.

Numele beneficiarului proiectului: ROCOM INVEST S.R.L.

Scopul/obiectivul general al proiectului: Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru AGRI-FOOD, prin Măsura „Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, MAT și Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 61 din 06 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului: Menținerea sau suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o periodă de minim 6 luni din momentul încasării ajutorului financiar de către ROCOM INVEST S.R.L.

Valoarea totală a proiectului: 74.006,13 RON

Valoarea grantului: 64.353,15 RON

Cofinanțare: 9.652,98 RON

Dată începerii proiectului: 22.06.2022

Dată finalizării proiectului: 21.06.2023

Contract de finanțare Nr. M2-AGRI-1179 din 21-06-2022

„Proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA prin Programul PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții 4d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.” 

Date contact beneficiar:

ROCOM INVEST S.R.L.

Sat Izvoare, comuna Dumbrava Roșie, Județ Neamț

Telefon 0743 019 276

E-mail: [email protected]

Comunicat la incepere ROCOM INVEST
PUBLICITATE