De mâine, începe distribuirea pachetelor cu alimente pentru 10.000 de pietreni

Articolul continuă după anunț

De miercuri, 15 iunie, va începe distribuirea către persoanele defavorizate a primelor 2640 de pachete cu alimente de la Uniunea Europeana. Cutiile cu alimente vor fi distribuite de la Centrul Social din cartierul Speranta zilnic intre orele 8.30-16.30.

Prima categorie de beneficiari care va ridica pachetele cu alimente este reprezentată de persoanele cu handicap accentuat şi grav, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private.

Ajutoarele alimentare se ridică personal de către beneficiari, cu actul de identitate valabil. Pentru persoanele netransportabile, Direcția de Asistență Socială asigură livrarea ajutoarelor la domiciliu, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, cu documente justificative.

Fiecare beneficiar va primi două cutii cu alimente.
O cutie conţine: făina albă de grâu-1 kg, mălai – 2 kg, paste făinoase – 400 g, ulei-2 l, zahăr-1kg, conservă carne de vită-300 g, conservă pateu de ficat de porc – 200g, orez – 1kg, conservă paste de tomate – 400 g, fasole boabe-500 g, adică aproximativ 10 kg alimente / pachet.
Conform  prevederilor art.3 din Hotărârea Guvernului nr.799/2014 privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate beneficiază de ajutoare alimentare:

a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat;
b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
c) şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, precum si şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj;
d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv;
e) pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari, al căror venit este de până la 450 lei/lună inclusiv;
f) persoanele beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, ale căror venituri cumulate sunt de până la 450 lei/lună inclusiv;
g) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private.

De ajutoare alimentare beneficiază şi persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, care nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile menţionate anterior.

Pentru întocmirea listelor iniţiale, aceste persoane  se pot adresa Registraturii Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamţ, în vederea solicitării acestui beneficiu cu următoarele documente:

– cerere tip; copii acte de identitate ale tuturor membrilor familiei; dovada veniturilor nete realizate în luna anterioară depunerii cererii (adeverinţe salar, cupoane pensii, indemnizaţii, alocaţii  etc); adeverinţă eliberată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ pentru toate persoanele majore din familie.  Pentru stabilirea dreptului de acordare a ajutoarelor alimentare se va efectua ancheta socială.

Urmatoarea transă, tot de 2640 pachete ( un TIR ), ne va fi livrata in data de 22 iunie.
Vorbim despre aproximativ 10 000 de beneficieri din Piatra Neamț ai pachetelor cu alimente ceea ce inseamna 20 000 de pachete adica 8 TIR-uri.

PUBLICITATE

Pe cine ați vota, astăzi, la Primăria Piatra-Neamț?

View Results

Loading ... Loading ...