Curtea de Conturi: Nereguli la DSP și Ambulanța Neamț

Un raportul al Curţii de Conturi, privind gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgenţă din România, devoalează o serie de plăţi ilegale sau neconforme făcute în Direcţiile de Sănătate Publică (DSP) și Serviciile de Ambulanță (SAJ) din România.

Potrivit raportului, astfel de neconformităţi s-au înregistrat și în județul Neamț:

  • Au existat situații în care, prin neaplicarea riguroasă a legislației specifice sau ca urmare a unei interpretări incorecte a acesteia, s-au aprobat și plătit cheltuieli privind:
    – acordarea stimulentului de risc unor angajați care nu au fost implicați direct în activități de prevenire și/sau combatere a infectării cu coronavirus COVID-19, în sumă de 25 mii lei (SAJ Neamț);
    – ore suplimentare acordate unor categorii de personal neprevăzut în actele normative aplicabile în acest sens în perioada 15.03.2020-15.05.2020. De aceste drepturi salariale suplimentare trebuiau să beneficieze doar angajații care au prestat activități specifice prin asigurarea serviciului de permanență în regim de 24/7, prin serviciul de gardă sau chemări de la domiciliu, după caz, așa cum s-a prevăzut la art.8, alin.(4) din OUG nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei. În fapt, s-au plătit ore suplimentare și altor categorii de personal (ex. personal TESA), plăți efectuate în afara cadrului legislativ incident, în sumă de 306 mii lei (DSP Neamț).
  • nerespectarea prevederilor legale privind modul de înregistrare a consumurilor reactivilor ceea ce a condus la neînregistrarea stocului real de reactivi (DSP Neamț, SAJ Neamț)
PUBLICITATE