Cum va arăta Piatra Neamț în 2020. Proiectele Primăriei pentru atragerea fondurilor europene

Proiectele propuse de Primăria Piatra-Neamţ pentru atragerea de fonduri europene în perioada 2014-2020

 1. CONSERVAREA, RENOVAREA ȘI PROTEJAREA MONUMENTULUI ISTORIC

 «RUINE ZID DE INCINTĂ» AMPLASAT ÎN PIAȚA CURTEA DOMNEASCĂ

Axa prioritara 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Proiectul presupune reabilitarea a cca. 190 ml de zid prin următoarele intervenții:

– curățarea pietrei prin sablare sau prin spălare cu substanțe adecvate;

– întregirea pieselor lipsă, inclusiv contraforți și integrarea cromatică;

– refacerea sau repararea glafului de piatră;

– execuție și montaj decorativ din piatră;

– montare piese masive din piatră la partea superioară a contraforților pentru protecția acestora;

– sistematizare la baza zidului pentru realizarea unei zone impermeabile și colectarea apelor de ploaie prin rigole;

– realizarea iluminatului arhitectural.

Valoarea estimată: 600.000  € (fără TVA)


 

 1. REABILITARE CENTRUL SOCIAL “CASTANI” ȘI CANTINA SOCIALĂ

Axa prioritara 8-Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

Proiectul constă în:

– Dotarea Centrului “Castani” cu mobilier pentru sălile de educație și dormitoare, cu aparatură pentru bucătărie, amenajarea unei săli de sport și dotarea acesteia și amenajarea curții interioare cu mobilier;

– Înlocuirea instalației termice a Centrului  “Castani”;

– Amenajarea pe str. Nufărului a unei Cantine Sociale și dotarea acesteia cu bloc alimentar și echipamente pentru servirea hranei.

Grupurile țintă pentru cele două locații sunt:

– 30 de copii beneficiari ai serviciilor Centrului Social Castani

– aprox. 300 de persoane ce beneficiază de serviciile Cantinei Sociale

Valoarea estimată: 281.000 € fără TVA


 

 1. AMENAJAREA ȘI EXTINDEREA ZONEI PIETONALE CURTEA DOMNEASCĂ

Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Proiectul cuprinde:

– realizarea unei zone pietonale  în Piața Ștefan cel Mare (clădirea Telekom până la Hotelul Ceahlău);

– fluidizarea circulației auto prin soluții de deviere a traficului;

– amenajări peisagistice de spații verzi și plantări  de arbuști ornamentali;

– achiziționarea de moblier urban;

– realizarea iluminatului public.

Valoarea estimată:  4.137.632 euro fără TVA


 

 1. CONSTRUIREA LOCUINȚELOR SOCIALE,

LOCUINȚE DE TIP FAMILIAL / LOCUINȚE PROTEJATE

Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților -defavorizate  din mediul urban

Proiectul consta in:

– investiţii în infrastructura de locuire

– construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale

– investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate  respectiv: construcția/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.;

– crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea / modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.);

Valoarea estimată: –


 

 1. ACOPERIREA PÂRÂULUI CUIEJDIU

Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Proiectul constă în:

– realizarea în zona de amonte a podului de la Unic  a doua – patru  platforme  având lungime minimă de 100 m fiecare, în scopul de a se prelua locurile de parcare situate pe bdul. Dacia  din zona podului până în zona Aurora;

– realizarea acceselor pe platforme  prin câte două rampe de urcare și coborâre pe strada Orhei și pe bdul. Dacia;

– amenajarea albiei pârâului Cuiejdiu;

– amenajări peisagistice ale spațiilor verzi și plantații în zonele adiacente;

– treceri pietonale amenajate și elemente de mobilier urban pe platforme;

– asigurarea iluminatului public pentru întreaga zonă.

Valoarea estimată: 8.679.000 fără TVA


 

 1. REALIZAREA PISTELOR PENTRU BICICLISTI

Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Proiectul cuprinde construirea de trasee pentru bicicliști și a infrastructuri tehnice aferente. Viitoarele trasee   vor uni cartierele municipiului cu zona centrala (puncte de închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete etc).

Prin proiect se vor realiza piste pentru bicicliști pe 3 trasee:

TRASEUL nr. 1: Str. Mihai Viteazul – str. Petru Rareș – Bd. Dacia – Bd. Traian – Str. Orhei – lungime 8,376 km. – Darmanesti – Centru ( Intersectie Spital)

TRASEUL nr. 2: Str. 9 Mai – Str. Bistriței – Str. Ecaterina Teodoroiu – Str. Digului – lungime 4,982 km. – Maratei ( zona Bradet_ – pe varianta spre- Precista

TRASEUL  nr. 3: Bd. Republicii – Bd. Decebal – Str. Eroilor – Str. Ștefan cel Mare – Str. Liliacului – Str. Prof. Ion Negre – lungime 4,946 Km. –Centru – Precista

LUNGIME TOTALĂ: 18,304 km

Valoarea estimată: 674.100  € fără TVA


 

 1. REABILITARE CLĂDIRI DE ÎNVĂȚĂMÂNT (școli, grădinițe, creșe, școli profesionale/licee tehnologice)

Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Axa prioritara 10- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Proiectul prevede:

 1. Creşterea eficienţei energetice prin reabilitarea termică a unităţilor şcolare:

–           izolare termică faţade;

–           refacere sau înlocuire acoperişuri;

–           revizie sau înlocuire instalaţii de încălzire si înlocuire centrale termice;

–           schimbare parchet săli de clasă.

 1. Reabilitarea şi modernizarea unităţilor şcolare:

–           reabilitare instalaţii sanitare;

–           schimbare instalaţii şi tablouri electrice, introducere sisteme de supraveghere;

–           dotări cu materiale şi echipamente specifice laboratoarelor;

–           extindere săli de sport.

34 de unitati de invatamant vor fi reabilitate si modernizat:

11 licee:

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA, LICEUL DE ARTA,CORP A+B, COLEGIUL ”CALISTRAT HOGAS”, COLEGIUL TEHNIC  +  NR.15 A SI CAMIN + CANTINA (FORESTIER),, COLEGIUL TEHNIC ” GH CARTIANU’’, COLEGIUL ”GH ASACHI’’, COLEGIUL DE TRANSPORTURI, COLEGIUL PETRU RARES, LICEUL CU PROGRAM SPORTIV-STR DRAGOS VODA, LICEUL ECONOMIC, CORP B,  LIC TEH ”DIMITRIE LEONIDA’’

13 gradinite si crese :

GRADINITA CU PP NR.10GRADINITA CU PN NR.19 – CIRITEI, GRADINITA CU PP FLOARE DE COLT, GRADINITA CU PP NR.6, GRADINITA CU PN NR.13, GRADINITA CU PN A SCOLII NR.3 (SALA SPORT), GRADINITA CU PN A SCOLII NR.11-OCOL, GRADINITA CU PP A LIC ”SPIRU HARET’’, GRADINITA CU PP NR.2, GRADINITA CU PP NR.5+CRESA CARPATI, GRADINITA CU PP NR.12+CRESA DARMANESTI, CRESA STR MIHAI EMINESCU NR.6, GRADINITA CU PP ”VERONICA FILIP” +CRESA PRECISTA, CRESA MARATEI

10 scoli generale :

SCOALA NR.1, SCOALA „ELENA CUZA”, SCOALA NR.11, SCOALA NR.3, SCOALA ”NICU ALBU’’, SCOALA ”DANIELA CUCIUC’’, SCOALA NR.8, SCOALA NR.2, SCOALA 7 – VALENI, SCOALA NR.5

Valoarea estimată: : 3.318.255 € fără TVA


 

 1. REALIZAREA SISTEMELOR DE MONITORIZARE VIDEO PENTRU MANAGEMENTUL TRAFICULUI

Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Proiectul constă în:

– Montarea a 100 de camere video de supraveghere în intersecții și zonele aglomerate

– Realizarea unui centru de comandă și supraveghere

– Principalul scop al proiectului în reprezintă fluidizarea traficului rutier

Valoarea estimată: 1.000.000  € fără TVA


 

 1. EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT  URBAN – A REŢELEI  LINIILOR DE TROLEIBUZ, REÎNOIREA PARCULUI DE VEHICULE (TROLEIBUZE)

Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Proiectul cuprinde:

– reabilitarea și modernizarea infrastructurii tehnice aferente întregului sistem prin înlocuirea totală sau parțială a liniei aeriene și  a cablurilor subterane de curent;

– extinderea rețelei de troleibuz spre Sala Polivalentă și Ocol;

– extinderea rețelei de troleibuz pe o lungime de 11 km, pentru traseele: Roznov – 5km,  Școlile Normale – Ocol  – 4 km și Orion – Sala Polivalentă – 2 Km

– înlocuirea stâlpilor de beton cu stâlpi metalici;

– modernizarea și reabilitarea clădirilor din incinta depoului;

– reabilitarea și modernizarea traseului de troleibuz, incluzând reabilitarea carosabilului, inclusiv a rigolelor pentru preluarea apelor pluviale, trotuarelor și refugiilor stațiilor;

– amenajarea și modernizarea stațiilor  de călători și introducerea sistemului inteligent de afișaj în stații;

– achiziționarea de autovehicule electrice ecologice (EEV).

Valoarea estimată: 35.163.293  € fără TVA


 

 1. REABILITARE CLĂDIRI PUBLICE –ADMINISTRATIVE: CASA CĂSĂTORIILOR

Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prin cresterea eficientei energetice la cladirile publice

Casa Căsătoriilor va funcționa în actuala clădire a SC CMI Urban ce va fi reabilitată. Proiectul cuprinde:

– Amenajarea sediului  prin realizarea distinctă a două funcțiuni :

zona publică –  holuri, registratura și sala oficiere căsătorii

zona birourilor – spațiul pentru personalul tehnico-executiv;

– Realizarea unor accese separate și lucrări de reparații la fațade:

un acces principal deschis către Piața Curtea Domnească

un acces secundar pentru  personalul tehnico-executiv;

– Reabilitarea termică a clădirii prin  realizarea anvelopării acesteia;

– Reabilitarea și modernizarea instalațiilor termice, realizarea sistemelor de ventilație și climatizare;

– Înlocuirea corpurilor de iluminat cu altele cu eficiență energetică ridicată.

Valoarea estimată: 1.000.000 euro fără TVA


 

 1. EXTINDEREA ȘI ÎNLOCUIREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de CARBON

Proiectul constă în:

– Înlocuirea sistemului de Iluminat Public clasic cu sisteme de iluminat care utilizează lămpi cu eficiență energetică ridicată și au o durată mare de viață;

– Reabilitare și/sau extindere a sistemului de Iluminat Public în zonele care nu au fost reabilitate până în prezent;

– Realizarea unui sistem de canalizație subterană pentru introducera rețelelor electrice, de internet, de telefonie, în zonele care vor permite această lucrare.

Valoarea estimată: 7.864.500  € fără TVA


 

Total estimat: 62.500.000 Euro  fara TVA

 Dupa aparitia ghidurilor specifice, lista mai poate fi modificata. Se pot exclude sau adauga in functie de conditiile de eligibilitate:

-investitii in infrastructura rutiera : 14 km

-realizarea unui camin de batrani;

-reabilitarea termica a blocurilor de locuinte;

-un centru multi-functional pentru servicii sociale in parteneriat cu ONG-urile de profil.

centralizator proiecte 2014-2020

PUBLICITATE