Cum se modifică indemnizaţiile şi sporurile invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război


Prin Ordonanța de Urgență nr.92/2016 a fost stabilit că începând cu data de 01 ianuarie 2017 se modifică cuantumul lunar al indemnizațiilor acordate în temeiul art.1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, după cum urmează:

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

a) în cazul invalizilor de război:
– 259 lei, pentru marii mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate (la această dată această indemnizație fiind în sumă de 148 lei lunar);
– 132 lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul II de invaliditate (la această dată această indemnizație fiind în sumă de 132 lei lunar);
– 196 lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul III de invaliditate (la această dată această indemnizație fiind în sumă de 112 lei lunar);

b) în cazul veteranilor de război:
– 161 lei lunar (la această dată această indemnizație fiind în sumă de 92 lei lunar);

c) în cazul văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit:
– 161 lei lunar (la această dată această indemnizație fiind în sumă de 92 lei lunar).

Actul normativ menționat anterior a stabilit și că drepturile cuvenite soţului supravieţuitor al veteranului de război, care nu s-a recăsătorit, rămân la nivelul aflat în plată pentru luna octombrie 2016.

Precizăm că soţul supravieţuitor al veteranului de război, care nu s-a recăsătorit, beneficiază de jumătate din indemnizaţia de veteran de război şi din renta lunară, precum şi de jumătate din numărul călătoriilor gratuite la care avea ori trebuia să aibă dreptul, potrivit legii, soţul decedat.

Reamintim că veteranii de război cărora le-au fost conferite ordine şi medalii pentru fapte de arme săvârşite pe câmpul de luptă, beneficiază începând cu data de 01 iulie 2015, de rente stabilite astfel:

–    persoanele decorate cu Ordinul Mihai Viteazul beneficiză de o rentă lunară de 1488 lei.

–    persoanele decorate cu Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa Cavaler beneficiză de o rentă lunară de 520 lei.

–    persoanele decorate cu Ordinul Steaua României cu spade şi panglică de Virtute Militară sau cu Ordinul Steaua României cu spade, Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, Ordinul Coroana României cu spade şi panglică de Virtute Militară sau Ordinul Coroana României cu spade, Ordinul Crucea Regina Maria, Medalia Virtutea Militară de Război, Medalia Virtutea Maritimă, Medalia Virtutea Aeronautică sau Medalia Aeronautică, Medalia Serviciul Credincios cu spade, Medalia Bărbăţie şi Credinţă cu spade, Crucea Serviciul Credincios cu spade, Crucea Meritul Sanitar, precum şi Medalia Virtutea Ostăşească, numai dacă aceasta a fost conferită pentru fapte de arme săvârşite pe câmpurile de luptă ale primului sau celui de-al Doilea Război Mondial ori pentru servicii deosebite aduse armatei în timp de război, beneficiază de o rentă lunară de 387 lei.

–    persoanele decorate cu Medalia «Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945» beneficiază de o rentă lunară de 268 lei.

De asemenea, începând cu data de 01 iulie 2015 invalizii, precum şi veteranii de război primesc pe lângă indemnizaţie şi un spor de câte 20 de lei lunar pentru primul an de participare la război, indiferent de durata participării, la care se adaugă câte 5 lei pentru fiecare lună de participare la război ce depăşeşte un an calendaristic. – se arată într-un comunicat CJAS Neamț

D.M.B.
PUBLICITATE