Cum poate arăta noul Statut al Elevului: fără telefoane, țigări… și alte interdicții


Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică proiectul Statutului elevului, document ce reglementează drepturile şi obligaţiile elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Proiectul poate fi consultat -> AICI

Potrivit proiectului, drepturile elevilor au fost structurate în trei categorii: educaţionale, de asociere şi exprimare, drepturi şi modalităţi de recompensare.
Documentul prevede, de asemenea, îndatoriri, interdicţii şi sancţiuni pentru încălcarea de către elevi, în incinta unităţii de învăţământ, a prevederilor prezentului statut sau a prevederilor explicite din actele normative în vigoare, în funcţie de gravitatea acestora.

Potrivit proiectului, elevilor le este interzis:
a) să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev şi orice alte documente din aceeași categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ;
b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică;
c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
d) să deţină sau să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ droguri, băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise, țigări, substanțe etnobotanice și să participe la jocuri de noroc;
e) să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ;
f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţilor de învăţământ;
g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă;
h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgență;
i) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, de discriminare, și să manifeste violență în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ;
j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în afara ei;
k) să părăsească perimetrul școlii în timpul programului școlar cu excepția situațiilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ.
l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul școlar.

Colectarea opiniilor şi a sugestiilor pe marginea proiectului de statut se va desfăşura în perioada 17 iunie – 4 iulie 2016.
Toţi cei interesaţi să se implice în acest dialog public sunt invitaţi să transmită pe adresa de e-mail [email protected] propuneri şi observaţii vizând structura şi conţinutul documentului lansat în dezbatere publică.

sursa edu.ro

PUBLICITATE