COVID în Neamț: Situația focarelor, deceselor și localitățile cu cele mai multe cazuri (7 noiembrie)

În județul Neamț, de la începutul pandemiei, au fost înregistrate 6.979 cazuri covid-19.

Au fost raportate 170 decese – 78 de femei și 92 de bărbați, cu vârste cuprinse între 26 și 96 de ani și având comorbidități.

Au fost testate 21.038 persoane, fiind lucrate în total 61.550 teste.

Localitățile cu cele mai multe infectări înregistrate în ultimele 14 zile sunt Piatra Neamț cu 615 cazuri și municipiul Roman cu 193 cazuri.

În perioada 31 octombrie – 7 noiembrie au fost raportate 773 cazuri noi și 12 decese.

În această perioadă au fost depistate și anchetate mai multe focare de familie și de colectivitate și au fost continuate anchetele epidemiologice a focarelor în desfășurare.

1. În Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamț, a fost depistat un focar COVID-19, în cadrul Secției Chirurgie.

În total sunt infectate 16 persoane: 8 salariați și 7 pacienți.

Pacienții pozitivi cu simptome au fost internați la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, iar cei asimptomatici au fost izolați la domiciliu, fiind monitorizați de către medicii de familie.

Personalul secției afectate a fost testat. Salariații pozitivi au fost izolați în spital sau la domiciliu.

Au fost limitate internările in Sectia de Chirurgie generala și a fost realizată dezinfectia de nivel înalt în toate spațiile.

2. În Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, a fost depistat un focar COVID-19, în cadrul Secției Îngrijiri Paliative.

În total sunt infectate 20 persoane: 7 salariați și 13 pacienți.

Pacienții pozitivi au rămas internați în secție. Personalul secției afectate a fost testat.

Salariații pozitivi au fost izolați în spital sau la domiciliu.

3. La Centrul de dializă Mediss Center Tg. Neamț a fost depistat un focar COVID-19.

În total sunt infectați 22 pacienți.

4. În cadrul unui centru rezidențial din comuna Agapia a fost depistat, ieri, un focar COVID-19.

În total sunt infectate 12 persoane: 4 salariați și 8 pacienți.

În prezent, 393 de persoane confirmate covid-19 sunt internate în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț și 39 în Secția Covid a Spitalului de Pneumoftiziologie Bisericani.

12 persoane confirmate covid sunt internate în secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

3.629 de persoane infectate Sars-cov-2 au fost externate din spitalele suport covid din județul Neamț

Până în prezent Direcția de Sănătate Publică Neamț a eliberat 7.419 decizii de carantinare și 2.883 decizii de prelungire a izolării.

Noi reglementări privind modul de acordare a serviciilor medicale pentru pacienții cu COVID-19

Guvernul a aprobat o Ordonanță de Urgență prin care se asigură accesul la îngrijiri și concedii medicale pentru persoanele asigurate care prezintă simptome specifice infectării cu COVID-19 și infectate cu COVID-19, indiferent de locul de acordare a îngrijirilor medicale.

Actul normativ aprobat de Guvern modifică și completează Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, precum și OUG nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale.

Astfel, a fost reglementat cadrul legal pentru posibilitatea instituirii măsurii izolării la domiciliu sau la locaţia declarată, cu acordul persoanelor sau, în lipsa acestuia, prin decizii ale direcțiilor de sănătate publică, până la confirmarea bolii infectocontagioase prin investigații paraclinice specifice, a persoanelor cu semne şi simptome sugestive specifice definiţiei de caz, precum şi după confirmarea diagnosticului de boală infectocontagioasă, prin investigații paraclinice specifice, în cazul în care, conform definiției de caz, persoanele nu prezintă semne şi simptome sugestive sau prezintă simptome care nu necesită izolarea într-o unitate sanitară sau, după caz, într-o locaţie alternativă ataşată unităţii sanitare.

Izolarea la domiciliu sau la locaţia declarată se instituie dacă riscul contaminării altor persoane sau al răspândirii bolii infectocontagioase este redus.

Persoanele respective au obligația informării medicului de familie în vederea monitorizării stării de sănătate, în situația în care acceptă măsura izolării la domiciliu sau la locaţia declarată.

Medicii de familie vor asigura monitorizarea stării de sănătate a pacienților până la confirmarea infecției cu o boală infectocontagioasă, precum și după confirmarea diagnosticului de boală infectocontagioasă, prin investigații paraclinice specifice, în cazul în care persoanele nu prezintă semne şi simptome sugestive definiției de caz.

Finanțarea serviciilor de monitorizare se va realiza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, prin transferuri către bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus măsura izolării, certificatele de concediu medical se eliberează de medicii de familie care au luat în evidenţă și au monitorizat aceste persoane, pentru o perioadă stabilită în funcţie de evoluţia bolii și durata monitorizării.

Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus măsura izolării, iar în urma investigațiilor paraclinice specifice nu s-a confirmat diagnosticul de boală infectocontagioasă, medicul de familie acordă concediu medical pentru carantină pe baza documentului eliberat de către direcția de sănătate publică și pentru perioada înscrisă în acesta.

De asemenea, pentru persoanele pentru care direcțiile de sănătate publică au emis documente prin care s-a instituit măsura izolării la domiciliu sau la o locație declarată, certificatele de concediu medical se acordă de către medicul de familie, pe baza acestor documente, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență.

Prin ordin al ministrului Sănătății și al președintelui CNAS urmează să se stabilească modelul de contract, drepturile și obligațiile părților, condițiile de raportare, validare și modalitatea de plată, precum și sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea obligațiilor contractuale.