Corecție administrativă pentru un sector de drum național din Neamț, la granița cu Harghita

Împreună cu reprezentanții Consiliului Județean Neamț, prefectul județului, Adrian Niță, a participat, astăzi, la semnarea unui act administrativ care corectează o situație nefirească privind administrarea unui sector de drum ce se află pe teritoriul județului nostru.

În acord cu decizia Curții de Apel Ploiești nr.454/27.06.2020 și Hotărârea Consiliului de Administrație a CNAIR SA nr. 5/6.04.2023, directorul general regional al DRDP Iași și cel al DRDP Brașov au încheiat astăzi procesul verbal de constatare si identificare al sectorului de drum național DN 12 C km 27+785-32+000 aflat în administrarea DRDP Brașov în vederea trecerii acestuia în administrarea DRDP Iași.

Acest sector de drum cuprinde 3 poduri cu deschidere între 6 și 10 m și un tunel lung de 155 m.

Reamintim că, Instituția Prefectului – Județul Neamț a fost citată într-un nou dosar aflat pe rolul Tribunalului Harghita , în calitate de pârâtă, alături de UAT Gheorgheni, UAT Bicaz Chei, UAT Județul Neamț, Instituția prefectului – Județul Harghita, O.C.P.I. Harghita, O.C.P.I. Neamț și S.C.Satelit NT SRL , în care reclamantul, UAT Județul Harghita, prin Consiliul Județen Harghita, solicită din nou anularea procesului verbal de delimitare având ca obiect stabilirea traseului de hotar administrativ pe porțiunea comună Gheorgheni – Tulgheș – Bicaz.

„În fapt, este vorba despre același proces verbal de delimitare care a făcut obiectul dosarului nr.1417/105/2011* și asupra căruia Curtea de Apel Ploiești s-a pronunțat definitiv, prin Decizia nr.454/27.06.2020, în sensul respingerii cererii de anulare a respectivului act.

Prin cererea formulată de către Consiliul Județean Harghita nu sunt invocate noi motive față de acțiunea anterioră care să justifice promovarea unei alte cereri cu același obiect.” – a transmis prefectul Adian Niță

PUBLICITATE