Controale și amenzi ale Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț în luna octombrie

In perioada 01.10.2015 – 31.10.2015, activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2015”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 modificata si completata si a Legii nr.53/2003, republicata.

In aceasta perioada, 19 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au efectuat 231 controale, ocazie cu care s-au constatat 257 deficiente in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare a controalelor efectuate, s-au aplicat 100 sanctiuni contraventionale insumand 131.500 lei

ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA OCTOMBRIE:

ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna octombrie au fost realizate 104 vizite de control si evaluare la unitati economice. Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 84 sanctiuni contraventionale. Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 26.500 lei.

Analiza situatiei accidentelor de munca.
In luna octombrie, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt au fost inregistrate 3 accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de munca.

ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

Control relatii de munca
In luna octombrie au fost controlati 127 agenti economici. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 16 sanctiuni contraventionale din care 8 amenzi contraventionale, insumand 105.000 lei, respectiv 8 avertismente contraventionale, pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 republicata si H.G. nr.500/2011.
De asemenea, au fost depistati 9 angajatori la care lucrau 35 persoane fara forme legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale de angajare a fost de 100.000 lei.

La 2 angajatori, au fost identificate un numar de 25 persoane care prestau activitate fara forme legale de angajare, motiv pentru care s-a inaintat organelor de cercetare penala documentatia necesara pentru a se stabili daca sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art.264,alin.4 din Legea nr.53/2003 republicata

Au fost depistate deasemeni 37 persoane pentru care angajatorii, au inregistrat contractele individuale de munca in registrul general de evidenta al salariatilor in format electronic, cu incalcarea termenului prevazut de HG nr.500/2011 (art.4,alin.1,lit.a – cel mai târziu în ziua lucratoare anterioara începerii activitatii de catre salariatul în cauza) fiind dispuse 34 masuri pentru remedierea neconformitatilor si totodata au fost aplicate 2 sanctiuni contraventionale, respectiv 2 avertismente.

PUBLICITATE