Consiliul Judeţean Neamţ scoate la concurs 11 funcţii publice vacante.

Consiliul Judeţean Neamţ anunţă amânarea, din motive obiective, a concursului pentru ocuparea a 11 funcţii publice vacante de execuţie, din data 28 ianuarie 2016, după cum urmează: proba scrisă se va susţine în data de 4 februarie 2016, ora 10.00, iar interviul va fi organizat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, conform Monitorului Oficial al României, Partea a III- a  nr. 61 din data de 20 ianuarie 2016.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Consiliul Judeţean Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

I. Direcţia Juridică şi Relaţii Internaţionale:

 • Consilier, clasa , grad profesional principal – Compartimentul Relaţii cu Consiliile Locale şi alte Instituţii Publice.

II. Direcţia de Management:

 • Consilier, clasa L grad profesional superior – Serviciul Resurse Umane;
 • Consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Managementul Calităţii;
 • Consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimeritul PSI şi SSM;
 • Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Coordonare şi Cooperare Interinstituţională;
 • Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Tehnologia Informaţiei.

III. Direcţia Investiţii, Transporturi şi Infrastructură Judeţeană:

 • Consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Control Trafic;
 • Consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Control Trafic.

IV. Direcţia Generală Buget Finanţe:

 • Consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Buget şi Gestionare Proiecte şi Programe;
 • Consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Venituri Bugetare;
 • Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Venituri Bugetare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 ianuarie 2016, ora 16:30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 28 ianuarie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Neamţ din Piatra Neamț, telefon (+4) 0233 / 21.28.90 interior 218.

PUBLICITATE