Consilierul PSD, Neculai Timaru – „CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL”


Într-un comunicat emis astăzi, 28 aprilie, Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de natură administrativă, precum și posibila săvârșire a infracțiunilor de conflict de interese și a celor asimilate faptelor de corupție în cazul a 28 aleși locali (5 primari, 10 viceprimari, 12 consilieri locali și 1 consilier județean). 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Dintre cei 28 aleși, 3 sunt din județul Neamț după cum urmează: TIMARU NECULAI, MARTIN VIRGIL și TURCEA MIHAI

TIMARU NECULAI, Consilier local în cadrul Consiliului local al Municipiului Piatra Neamț

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

Timaru-Neculai-InginerÎn calitate de consilier local, a participat atât la deliberarea și adoptarea unui număr de 49 de Hotărâri ale Consiliului local Piatra Neamț cu privire la S.C. Publiserv S.R.L., S.C. Perla Invest S.R.L., S.C. Locativserv S.R.L. (societăți în cadrul cărora a deținut/deține calitatea de membru în AGA, realizând venituri în cuantum de 23.725 lei), cât și la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului local cu privire la nivelul maxim al indemnizației lunare a membrilor A.G.A.(pe care reprezentanții Consiliului local sunt autorizați să îl voteze), și a Hotărârii Consiliului local cu privire la Compania Municipală de Investiții Urban S.A.(societate în cadrul căreia deținea calitatea de angajat cu contract individual de muncă).

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea 215/2001 şi dispozițiile art. 75, lit. c) şi art. 77, alin. 1 din Legea 393/2004.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț, în vederea verificării indiciilor privind posibila săvârșirea de către TIMARU NECULAI a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

MARTIN VIRGIL, Viceprimar al Comunei Bîrgăuani, județul Neamț

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 11 ianuarie 2013, întrucât deține simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul„MĂRTIN VIRGIL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ”, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

TURCEA MIHAI, Consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Români, județul Neamț

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 29 iunie 2012, întrucât deține simultan cu funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă (asistent medical) în cadrul Primăriei comunei Români, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

PUBLICITATE