Concursuri de recrutare in cadrul Directiei de Asistenta Sociala – Piatra Neamt

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț anunță organizarea la data de 03.09.2015, orele 10.00 a concursului de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante
1 – în cadrul serviciului buget, contabilitate și IT
– consilier grad IA
2 – în cadrul compartimentului achiziții publice, logistică și PSI
– inspector gradul IA
3 – în cadrul compartimentului comunicare, secretariat și registratură
– referent II

Pentru mai multe informatii: www.primariapn.ro

 

Direcția de Asistență Socială Neamț anunță organizarea la data de 15.09.2015, orele 10.00 a concursului de ocupare a unor posturi publice vacante.
1 – în cadrul serviciului buget, contabilitate și IT
– inspector asistent
– inspector asistent – IT
2 – în cadrul compartimentului achizitii publice, logistică și PSI
– consilier principal
3 – în cadrul biroului resurse umane, juridic, sănătatea și securitatea muncii
– consilier juridic principal

Pentru mai multe informatii: www.primariapn.ro

PUBLICITATE