Concurs cu premii pentru „Cea mai frumoasă fotografie a Târgului de Crăciun”


Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ organizează Concursul „Cea mai frumoasă fotografie a Târgului de Crăciun”. Competiţia se adresează fotografilor amatori sau profesionişti, care au, astfel, posibilitatea să pună în valoare specificul și frumusețea „Crăciunului la Neamț”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

În cadrul concursului se vor acorda următoarele premii:
Premiul I  – 500 lei
Premiul al II-lea – 400 lei
Premiul al III-lea  – 300 lei
3 menţiuni  – 100 de lei fiecare

Toţi concurenţii vor primi o Diplomă de participare din partea organizatorilor.

Condiţii de participare:

În calitate de organizator, Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ consideră că trimiterea unei fotografii şi completarea formularului de participare reprezintă acceptarea Regulamentului concursului.

În concurs sunt acceptate fotografii alb/negru şi color, fotografii de autor, care se încadrează în tematica propusă. Fotografiile nu trebuie să fi apărut anterior în publicaţii tipărite sau online şi să nu fi fost vândute unei agenţii foto. Toate imaginile trebuie să respecte legea dreptului de autor, iar participantul să fie proprietarul tuturor drepturilor asupra fotografiilor înscrise în concurs, asumându-şi responsabilităţile ce decurg din încălcarea acestor obligaţii.

De asemenea, concurentul va cere acordul persoanelor care apar în fotografii, în privința participării în competiție.

Fiecare autor/instituţie/organizație poate trimite maxim cinci fotografii. Fotografiile vor fi trimise atât în versiune printată, cât şi în format digital (jpeg, minim 200 dpi, maxim 300 dpi, 3000 x 2000 pixeli). Dimensiunile fotografiilor printate se vor încadra între minim 20/30 cm şi maxim 30/45 cm.

Selecţia lucrărilor şi atribuirea premiilor vor fi făcute de către un juriu alcătuit din specialişti în domeniu. Deciziile juriului sunt irevocabile şi nu trebuie justificate.

Fotografiile originale vor fi înapoiate deţinătorilor lor.

În calitate de organizator, Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ îşi rezervă dreptul de a utiliza gratuit imaginile din concurs în scopul promovării manifestărilor culturale organizate de instituţie.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru nici o fotografie din concurs însuşită în mod ilegal de către participanţi.

În situaţia în care participantul este minor, răspunderea pentru fotografiile trimise, precum şi consecinţele participării la acest concurs revin părintelui sau ocrotitorului legal, conform legislaţiei în vigoare.

Organizatorul poate refuza participarea în concurs a unei fotografii dacă aceasta nu se încadrează în termenii Regulamentului, fără a fi obligat să-şi justifice decizia.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa prezentul Regulament până la data de 31 decembrie 2016, orice modificare sau completare urmând a fi comunicate prin publicarea pe paginile oficiale ale Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ, www.culturaneamt.ro şi Facebook/CulturaNeamt.

Participanţii pot depune sau trimite lucrările prin poştă, până la data de 10 ianuarie 2017, la adresa: Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 3A, Piatra-Neamţ, 610101.

Plicurile vor purta menţiunea „pentru Concursul Cea mai frumoasă fotografie a Târgului de Crăciun”.

Fiecare lucrare va fi însoţită de un CV al participantului şi Formularul de participare ataşat, completate în întregime.

Vernisajul expoziției, decernarea premiilor, locația și ora exactă vor fi anunţate pe  site-urile oficiale ale Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț până la data de 10 ianuarie 2017.

D.M.B.
sursa: culturaneamt.ro
PUBLICITATE