COMUNICAT FINALIZARE PROIECT CAPITAL DE LUCRU MERY FERMA MARE SRL

COMUNICAT FINALIZARE PROIECT CAPITAL DE LUCRU MERY FERMA MARE SRL

MERY FERMA MARE SRL anunţă finalizarea proiectului cu RUE 1287 înscris în cadrul Măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar” în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG nr 61 din 06.05.2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanţare Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului MAT, şi Agenţia pentru IMM, Atragere de investiţii şi Promovarea exportului laşi AIMMAIPE, respectiv 21.06.2022

Obiectivul proiectului este reprezentat de sprijinirea societăţii MERY FERMA MARE SRL prin ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru AGRI-FOOD, în contextul crizei gene rate de COVI D-19.

Proiectul are ca principale rezultate: menţinerea activităţii şi a numărului locurilor de muncă faţă de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim 6 luni, la data acordării grantului.

Valoarea totală a proiectului: 356.599,08 lei Valoarea grantului: 310.086,15 lei

Cofinanţarea beneficiarului: 46.512,93 lei

Data începerii proiectului: 21.06.2022

Data finalizării proiectului: 20.06.2023

Contract de finanţare: M2-AGRI-1287 din 21-06-2022

„Proiect cofinanţat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei, Prioritatea de investiţii 4d – Sprijinirea capacităţii IMM-urilor de a creşte pe pieţele regionale, naţionale şi internaţionale şi de a se angaja în procesele de inovare.”

PUBLICITATE