COMUNICAT DEMARARE PROIECT CAPITAL DE LUCRU MERY FERMA MARE SRL

COMUNICAT DEMARARE PROIECT CAPITAL DE LUCRU MERY FERMA MARE SRL

Numemele beneficiarului de proiect: MERY FERMA MARE SRL

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Scopul/obiectivul general al proiectului: Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru AGRI-FOOD, prin măsura „Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar”, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului MAT, şi Agenţia pentru IMM, Atragere de investiţii şi Promovarea exportului laşi AIMMAIPE în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG nr 61 din 06.05.2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-1 9

Rezultatele asteptate ca urmare a implementării proiectului: Menţinerea sau suplimentarea numărului de angajaţi timp de 6 luni de la data încasării grantului de către MERY FERMA MARE SRL

Valoarea totală a proiectului: 356.599,08 lei Valoarea grantului: 310.086,15 lei

Cofinanţarea beneficiarului: 46.512,93 lei

Data începerii proiectului: 21.06.2022

Data finalizării proiectului: 20.06.2023

Contract de finanţare: M2-AGRI-1287 din 21-06-2022

„Proiect cofinanţat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei, Prioritatea de investiţii 4d – Sprijinirea capacităţii IMM-urilor de a creşte pe pieţele regionale, naţionale şi internaţionale şi de a se angaja în procesele de inovare.”

PUBLICITATE