Comunicat de presă – Ședința Colegiului Prefectural Neamț


Prefectul județului a condus, astăzi, 29 ianuarie 2016, reuniunea Colegiului Prefectural cu următoarea ordine de zi:

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS
  1. Raportul privind verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de pe râurile interioare din județul Neamț;
  2. Prezentarea și aprobarea Planului de acţiuni pentru realizarea obiectivelor derivate din Programul de guvernare la nivelul județului pe anul 2016.

????????????????????????????????????

Directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Neamț, domnul Ion PĂVĂLEANU,  a prezentat sinteza acțiunii de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, din județul Neamț, care s-a desfășurat în perioada 25-27 noiembrie 2015.

La această acțiune au participat reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrației Naționale ”Apele Române”, Administrației Bazinale de Apă Siret, Sistemului de Gospodărire a Apelor Neamț, Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al județului Neamț, S.C. Hidroelectrica S.A. – Sucursala Hidrocentrale ”Bistrița” Piatra Neamț, Direcției Silvice Neamț.

În contiuare, au fost enunțate scopurile vizate de acest control, respectiv:

  1. Analiza modului în care s-au dus la îndeplinire măsurile cuprinse în programul stabilit la finele anului 2014;
  2. Verificarea stării tehnice și funcționale a lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundațiilor din administrarea AN Apele Române și a altor deținători;
  3. Verificarea la nivelul unităților administrativ-teritoriale a modului în care au fost afișate în locuri publice semnificația codurilor de culori pentru avertizările meteorologice și hidrologice, precum și semnificația semnalelor de alarmare acustică a populației, afișarea extraselor din Planul local de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale la sediul primăriilor și pe pagina de internet a instituției;
  4. Verificarea la nivelul Consiliul Județean a stadiului integrării hărților de risc la inundații în planurile de urbanism și amenajarea teritoriului de interes județean și local cât și diseminare acestora la nivelul unităților administrativ-teritoriale;
  5. Verificarea măsurilor întreprinse pentru reactualizarea Planurilor de acțiune în caz de accident la baraj, pentru acumulările din administrarea S.C. Hidroelectrica S.A.;
  6. Situația stocurilor de materiale și mijloace de apărare existente în conformitate cu Normativul – cadru de dotare aprobat prin Ordinul comun – nr. 1422/192/2012 al ministrului afacerilor interne și al ministrului mediului și pădurilor: modul de întreținere a magaziilor de materiale. Măsuri întreprinse pentru completarea și reînnoirea stocurilor – materialele și mijloacele de apărare repartizate Sistemului de Gospodărire a Apelor Neamț, în perioada 2014-2015. S-au verificat de asemenea, prin sondaj, stocurile de apărare și mijloacele existente la primării.

În încheierea acestei sinteze, directorul SGA Neamț, a specificat faptul că, în urma verificărilor efectuate de comisie,  majoritatea măsurilor stabilite la controlul anterior au fost duse la îndeplinire dar au existat și o serie de excepții. Astfel, în raport cu constatările comisiei de verificare s-au stabilit măsuri pentru anul 2016, care includ termene și responsabilități.

În continuare, prefectul județului, Ioan Vlad Angheluță, a prezentat o sinteză a PLANULUI DE ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA ÎN JUDEŢ A OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE, și a supus la vot Hotărârea nr. 1 a Colegiului Prefectural pentru aprobarea acestuia. Planul este întocmit anual de către structurile de specialitate ale Instituției Prefectului. Aceste plan cuprinde 25 de capitole, 150 obiective, peste 400 de acţiuni şi activităţi pentru realizarea obiectivelor, responsabilii, termenul de finalizare și însumează 76 de pagini. Acţiunile sunt realizate de către serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, de către Instituţia Prefectului – Judeţul Neamţ cât și de alte instituţii publice. Planul de acțiuni este monitorizat trimestrial iar documentul, care include un număr de 25 de capitole, împreună cu principalele obiective, direcții de acțiune și responsabili este postat pe site-ul instituției noastre (http://www.prefecturaneamt.ro/ro/doc/plan_progr_gov_%202016.pdf).

Prefectul județului nu a încheiat lucrările acestei ședințe fără să aducă în atenția tuturor celor prezenți faptul că Administrația Națională de Meteorologie a anuțat o creștere semnificativă a temperaturilor în perioada următoare, context în care instituția noastră a trimis o circulară, către toate UAT-urile, care cuprinde o serie de măsuri ce trebuie luate pentru prevenirea și diminuarea efectelor negative ale unor eventuale inundații.

PUBLICITATE