Comisia de Mediu, Ape şi Silvicultură a PNL la Piatra Neamț: Avem soluții pentru protecția mediului!

 

Şedinţa a Comisiei de Mediu, Ape şi Silvicultură a PNL de la Piatra Neamț face parte dintr-un program de dezbatere şi consultare publică pe teme referitoare la protecţia mediului cu actorii economici, cu ONG-urile şi cu societatea civilă.

“Acest program a demarat săptămâna trecută la Oradea,  astăzi suntem la Piatra Neamţ, iar săptămâna viitoare vor avea loc întâlniri la Slatina, Piteşti, Sibiu şi Bucureşti. În cadrul dezbaterilor sunt evaluate problemele de mediu existente în ţară şi sunt discutate soluţiile liberalilor cuprinse în Programul de Guvernare al PNL. Obiectivul principal al PNL este asigurarea  dezvoltării durabile, iar- după o  guvernare liberală- România să devină o ţară cu o amprenta verde”, a declarat Lucia Varga, co-președinte al Comisiei de Mediu, Ape şi Silvicultură a PNL în conferința de presă susținută la Piatra Neamț.

Temele prezentate s-au referit în primul rând la lipsa unor politici publice coerente în domeniul protecţiei mediului și la lipsa de transparenţă a Ministerului Mediului în luarea deciziilor şi întârzieri în elaborarea de acte subsecvente legislaţiei existente.

În acest context, Lucia Varga a atras atenția că instituţiile de control şi administrare rămân în continuare nereformate, „iar tăierile ilegale şi corupţia în silvicultură sunt confirmate de Ministerul Mediului care în răspunsul la interpelarea adresată spune că există suspiciunea că se recoltează, ilegal, anual 8,8 mil. mc”.

Lucia Varga a atras atenția că “nu există o Strategie Naţional Forestieră şi un Program multianual de implementare a acesteia, deşi liberalii au iniţiat-o şi au lansat-o în dezbatere publică în 2012”. Mai mult, deputatul PNL arătat că legislaţia subsecventă Legii de modificare a codului silvic zace în sertarele Ministerului. „ Am introdus şi a fost aprobat în Guvern în data de 12 februarie 2014, dar nu a mai fost publicată, prin abuz, Hotărârea de Guvern privind acordarea de compensaţii pentru proprietarii de păduri care nu recoltează masă lemnoasă. Conform acestui act normativ proprietarii de păduri ar primi între 40-200 de euro pe an şi pe hectar în funcţie de gradul de constistență şi de valoarea pădurii. Nepublicarea şi nepunerea în practică a acestei Hotărâri de Guvern demonstrează indiferenţa Guvernului Ponta faţă de proprietarii de păduri din România”, a explicat Lucia Varga.

Lucia Varga a mai subliniat că un al act normativ aşteptat de mediul de afaceri din silvicultură şi industria mobilei este proiectul de HG de modificare a Regulamentului de exploatare şi vânzare a masei lemnoase. „În momentul de faţă demararea procedurii în vederea realizării licitaţiilor de exploatare şi vânzare a masei lemnoase riscă să fie blocată”, a atras atenția Lucia Varga. „Guvernul PSD-UNPR nu este interesat să încurajeze prelucrarea lemnului în ţară şi să descurajaze exportul de buştean şi cherestea. Cerem  Ministerului Mediului, de urgenţă să elaboreze acest proiect de HG pentru a putea sprijini producătorii din industria mobilei să aibă acces la resursă de lemn, pentru a încuraja utilizarea acestei resurse preţioase cât mai aproape de locul de recoltare şi pentru România trebuie să  treacă de la ţară care îşi exportă materiile prime la ţară care exportă produse finite.

La rândul lui, Mugur Cozmanciuc, co-președinte al PNL Neamț a declarat că actuala guvernare  nu a rezolvat o serie de probleme cronice: “politizarea instituţiilor de mediu; gradul sporit de birocratizare a activităţii de reglementare şi control în domeniul mediului; lipsa standardelor privind calitatea apei, aerului şi solului, precum şi neimplementarea strategiei privind dezvoltarea durabilă; subfinanţarea domeniului protecţiei mediului pentru realizarea infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare, a gestionării deşeurilor în vederea îndeplinirii cerinţelor de mediu ale UE; gestionarea deficientă a resurselor naturale şi lipsa politicilor eficiente pentru protejarea capitalului natural.

În acest sens, deputatul PNL Mugur Cozmanciuc a subliniat că liberalii au soluții în programul de guvernare pentru rezolvarea acestor probleme.  El a subliniat că PNL va lua câteva măsuri administrative strategice: “reorganizarea Ministerului Mediului printr-o dimensionare care să răspundă nevoilor României în raport cu UE; înfiinţarea ghişeelor unice de reglementare;  Formarea unui corp de funcţionari publici de mediu specializaţi, organizarea unor pregătiri profesionale periodice; crearea unei structuri naționale de gestiune unitară și integrată a ariilor naturale protejate – Agenţia Naţională pentru Arii Protejate;  restructurarea Regiei Naţionale a Pădurilor <Romsilva> şi a Administraţiei Naţionale <Apele Române>, ANIF;  întărirea capacităţii de inspecţie şi control prin dezvoltarea unui sistem unic la nivel de mediu, care să integreze structuri din Garda de Mediu, Inspecția silvică, Inspecția apelor; restructurarea Fondului de mediu și atragerea de fonduri din servicii ecosistemice;  descentralizarea şi regionalizarea structurilor de mediu”.

Co-președintele PNL Neamț , Mugur Cozmanciuc, a accentuat că toate aceste măsuri prezentate sunt în programul de guvernare al PNL și că dezbaterea  de la Piatra Neamț reprezintă unul dintre fundamentele dialogului ce are ca scop dezvoltarea durabilă a României sub guvernarea PNL.

PUBLICITATE