Colegiul Prefectural: Activitatea în Direcția pentru Cultură și concluziile activității de prevenire în unitățile de turism

Prefectul judeţului, Ioan Vlad Angheluţă a condus, astăzi 28 octombrie a.c., şedinţa lunară a Colegiului Prefectural.

Pe agenda întâlnirii Colegiului Prefectural s-au aflat  următoarele teme:

  1. Informare privind activitatea Direcției pentru Cultură și Patrimoniu a Județului Neamț : priorități, rezultate, perspective.
  2. Concluzii rezultate din activitățile de prevenire efectuate în unitățile de turism și de agrement.

Directorul DCPJ Neamț a prezentat un bilanț, la aproape un an de la preluarea funcției, care a inclus problemele identificate în această perioadă și modul în care a acționat pentru remedierea lor.

Începând cu problemele ce țineau de organizarea instituției – lipsa personalului specializat și bugetul subdimensionat, până la aspectele legate de obligațiile privind folosința monumentelor, montarea însemnului distinctiv – ”Monument istoric”, atribuțiile autorităților publice locale în domeniul protejării monumentelor istorice, atribuțiile proprietarilor de monumente istorice, verificările în domeniul respectării legislației în domeniu, clasarea/declasarea monumentelor istorice – toate aceste  aspecte au fost trecute în revistă, cu prezentarea, în paralel, a măsurilor promovate pentru diminuarea urmărilor negative, acumulate în timp, ca urmare a deficiențelor în gestionarea instituției. Situația a fost generată de faptul că în mai puțin de doi ani la conducere s-au perindat 5 directori, unii care nici nu au trecut pragul instituției, detașați din alte localități, necunoscând astfel județul în care trebuiau să se ocupe de destinele culturii și ale patrimoniului.

În același timp s-au prezentat cele mai importante proiecte culturale, care au fost avute în vedere – respectiv, reabilitarea ”Bisericii Buna Vestire” Bisericani din Comuna Alexandru cel Bun, aflată în portofoliul CNI și ale cărei lucrări de reabilitare vor fi începute în anul 2016; reabilitarea Mănăstirii Tazlău – proiect mult discutat și în mass media – este inclus într-un proiect de reabilitare cu fonduri europene; Ruinele Palatului Cnejilor Ceahlău – un monument care nu are proprietar cunoscut, dar pe care preotul paroh dorește să-l preia în administrare și să demareze un proiect pentru reabilitare; Cetatea Nouă a Romanului din Gâdinți – monument care se dorește a fi preluat în administrare de către municipiul Roman – și pentru care s-a cerut sprijinul Instituției Prefectului pentru promovarea proiectului de hotărâre de Guvern.

La același capitol a fost trecută în revistă și o investiție finalizată – clădirea Biroul OCPI din Roman, apreciată de directorul DCPJ Neamț ca fiind o bijuterie arhitectonică.

Este fără îndoială un bilanț pozitiv  Ați preluat o direcție vitregită de personal și resurse financiare dar cu răbdare și perseverență ați realizat multe lucruri. Vă asigur de tot sprijinul pentru solicitarea pe care ați formulat-o cât și în toate proiectele de promovare a patrimoniului cultural nemțean” a spus prefectul județului Ioan Vlad ANGHELUȚĂ.

La al doilea punct pe ordinea de zi s-au prezentat concluziile rezultate din activitățile de prevenire efectuate în unitățile de turism și de agrement.

Astfel, au fost constatate 241 de încălcări ale legislaţiei privind securitatea la incendiu, din care 140 au fost organizatorice, 24 legate de pregătire, 13 au fost de natură constructivă şi 64 tehnice. Pe timpul controalelor au fost soluţionate 22 de încălcări.

Încălcările legislaţiei au fost sancţionate cu 33 amenzi contravenţionale în cuantum de 86.500 lei şi 257 avertismente. Nu au fost aplicate sancţiuni complementare.

Au fost desfăşurate 41 de activităţi de informare preventivă cu participarea a 222 de persoane din unităţile controlate, precum şi 6 exerciţii de evacuare şi intervenţie cu participarea a 38 de persoane.

De asemenea, au fost desfăşurate 60 de analize pentru conştientizarea factorilor de conducere asupra importanţei respectării legislaţiei privind securitatea la incendiu, a informării acestora asupra stadiului în care se află, precum şi pentru stabilirea calendarului de conformare.

           “Felicit șeful ISU Neamț, pentru modul în care s-a derulat exercițiul cu dezastru pe platoul Masivului Ceahlău, cât și toate celelalte autorități implicate – Comitete locale pentru situații de urgență, Jandarmerie, Romsilva, Salvamont – pentru modul în care s-au organizat și au acționat. Menționez, de asemenea, proiectul <<Îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență în condiții de iarnă>> care tocmai s-a finalizat și prin intermediul căruia județul Neamț a fost dotat cu 3 autofreze, 2 autospeciale pentru descarcerare, 6 autospeciale de stins incendii echipate cu accesorii de prim-ajutor și descarcerare, 1 autoscară modernă cu nacelă, 4 ambulanțe, 2 autospeciale cu funcții multiple și o autoșenilată împreună cu un vehicul pentru transportarea acesteia” a spus în incheiere prefectul județului, Ioan Vlad ANGHELUȚĂ.

DSC_8679

PUBLICITATE