Colegiul Național ”Gheorghe Asachi” Piatra Neamț – 103 ani de existență

COLEGIUL NAȚIONAL ”GHEORGHE ASACHI” PIATRA NEAMȚ  

– 103 ani de existență –

Director, Constanța Chelaru

La începutul secolului al XX-lea, se simţea nevoia de mai mulţi învăţători şi de învățători mai bine pregătiţi. În acest context, în anul 1912, ministrul Constantin C. Arion  înfiinţează trei şcoli normale: la Turnu-Severin, la Constanţa şi la Piatra-Neamţ. Aşa cum reiese din adresa nr. 80 / noiembrie 1912, înaintată preşedintelui Comisiei interimare Piatra-Neamţ de către Şcoala Normală de Învăţători, serbarea de inaugurare a cursurilor noii şcoli a avut loc în ziua de 15 noiembrie 1912, la ora 3 p.m., în localul şcolii, acest act certificând istoria centenară a Colegiului Național ”Gheorghe Asachi” de astăzi.

Sfera de activitate şi influenţa şcolii au crescut după 1919, când au început să se ţină şi aici, ca la şcolile vechi şi cu renume, fie examene de definitivat, fie de ajutor de învăţător, fie cursuri de vară cu suplinitorii veniţi aproape din toate părţile ţării.

În activitatea şcolilor normale din Piatra-Neamţ se disting două perioade:

  1. perioada 1912 – 1956 (când au funcţionat ca unităţi de sine stătătoare: Şcoala Normală de Învăţători „Gh. Asachi” (1912 – 1956), care, din 1948, poartă numele de Şcoala Pedagogică de Învăţători, Şcoala Normală de Învăţătoare (1919 – 1955), care, din 1948, poartă numele de Şcoala Pedagogică de Învăţătoare și Şcoala Pedagogică de Educatoare (1949 – 1954)) și
  2. perioada care începe din 1969 şi până în prezent, când au fost şcolarizaţi, într-o instituţie şcolară unică, atât băieţii, cât şi fetele, în specialităţile învăţători şi educatoare, în clase de liceu şi în clase postliceale.

Între anii 1969 – 1983, unitatea şcolară funcţionează sub numele de Liceul Pedagogic din Piatra-Neamţ.

Scoala-Normala-centenarDupă o întrerupere de 7 ani, în care a devenit liceu cu profil agro-industrial, este reînfiinţat în 1990, sub vechea denumire de Şcoala Normală „Gheorghe Asachi” din Piatra-Neamţ, iar din 1998 funcţionează sub denumirea de Liceul Pedagogic „Gheorghe Asachi” din Piatra-Neamţ.

Începând din anul 2005, datorită tradiției valoroase,  pregătirii corpului profesoral și rezultatelor obținute, școala devine colegiu național. În prezent, colegiul formează învătători și educatoare pentru școlile din județul Neamț.

O confirmare a valorii absolvenţilor Şcolii Normale „Gh. Asachi”, de-a lungul timpului, o constituie faptul că unii dintre cei mai merituoşi au ajuns cadre universitare: Avadanei Mihai, din promoţia 1926, conferenţiar la catedra de psihologie-pedagogie a Conservatorului „G. Enescu” şi a Institutului Agronomic „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, care fusese un timp şi preşedinte al Asociaţiei Învăţătorilor din jud. Neamţ şi director al revistei „Apostolul”; Diaconu Mihai, din promoţia 1942, profesor de rezistenţa materialelor şi teoria elasticităţii la Politehnica din Iaşi; Sârbu Ion, din promoţia 1942, doctor în ştiinţe economice, profesor la Institutul Politehnic din Galaţi, stabilit apoi la Londra, împreună cu cei doi copii, muzicieni consacraţi, a scris o monumentală lucrare despre „Vioara şi maeştrii săi de la origini până azi”; Alexandrescu Dumitru, din promoţia 1942, profesor de filologie la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi şi lector timp de câţiva ani la Lectoratul de Limba Română din Paris; Pleşca Gheorghe, din promoţia 1942, lector în specialitatea geografie la Institutul de Perfecţionare a Cadrelor Didactice din Iaşi; Platon Gheorghe, din promoţia 1944, profesor de istoria modernă a românilor la Universitatea din Iaşi şi membru al Academiei Române; Scripcaru Gheorghe, din promoţia 1946, doctor în medicină, profesor şi rector al Institutului de Medicină şi Farmacie din Iaşi; Teşu Constantin, din promoţia 1949, doctor în pedologie, profesor şi rector al Institutului Agronomic din Iaşi; Frăsinel Neculai, din promoţia 1950, doctor în microbiologie moleculară, profesor la Facultatea de Medicină din Timişoara; Tărăboanţă Gheorghe, din promoţia 1950, profesor şi decan al Institutului Agronomic din Iaşi; Teşu Gheorghe, din promoţia 1950, colonel, apoi cadru didactic la catedra de desen tehnic a Institutului Politehnic Iaşi; Gologoz Gheorghe, promoţia 1952, asistent la Facultatea de Matematică a Universităţii din Iaşi. Acestora li se alătură absolvenții promoțiilor ce au urmat, tineri ce și-au confirmat valoarea atât în cadrul instituțiilor de învățământ superior de prestigiu din țară și din străinătate, precum și ca profesioniști în diferite domenii de activitate.

 Anul 2015 înseamnă pentru Colegiul Național ”Gheorghe Asachi” Piatra Neamț celebrarea a 103 ani de tradiție pedagogică valoroasă, tradiție asumată și continuată de actualii oameni ai școlii prin promovarea unui învățământ pedagogic de calitate, ancorat în practicile educaționale naționale care și-au dovedit valoarea în timp și racordat la actualele provocări ale lumii contemporane.

Fotografii – Facebook – Colegiul Național „Gheorghe Asachi”

PUBLICITATE