Centrului Militar Judeţean recrutează. 18 posturi disponibile în Neamț

Ministerul Apărării Naţionale desfăşoară prin Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean (CMJ) Neamţ, activități de recrutare pentru profesia militară, în vederea încadrării unor posturi de soldat-gradat profesionist.

Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti:

  1. a) să aibă vârsta între 18 ani împliniţi, la data începerii programului de instruire, şi cel mult 45 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire;
  2. b) să fie absolvenţi cel puţin ai primilor 2 ani de studiu din învățământul secundar superior (10 clase), în condițiile prevăzute de Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  3. c) să posede permis de conducere auto valabil, categoriile B şi C, eliberat de către autoritățile române – candidaţii care optează pentru arma „auto” şi/sau pentru specialităţile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma „geniu”;

Perioada de înscriere a candidaților este 02 mai – 16 iunie 2023.

În acest an sunt 4159 de posturi, dintre care 18 sunt în județul Neamț (10 – Piatra Neamț, 8 – Roman).

Pentru a participa la procesul de selecţie, candidaţii vor parcurge următoarele etape:

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR se poate face astfel: 

– prezentarea pentru luarea în evidenţă (înscriere) la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar  judeţean Neamţ, adresa: Piatra Neamţ, str. Durăului nr. 9;

– susţinerea probelor de selecţie (evaluarea psihologică şi evaluarea aptitudinilor fizice), la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare – Câmpulung Moldovenesc;

– efectuarea unui examen medical la Spitalul Clinic Militar de Urgenţă Iaşi;

– definitivarea dosarului de candidat, la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar  judeţean Neamţ;

Pe toată durata pregătirii în Centrele de instruire, se oferă gratuit şcolarizare, cazare, echipament, hrană şi asistenţă medicală, acces la baze sportive, biblioteci, laboratoare şi multe alte facilităţi. Activităţile desfăşurate pe timpul pregătirii, oferă reale condiţii de dezvoltare din toate punctele de vedere, într-un mediu adecvat, dar şi perspectiva unei cariere în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

ARMATA îţi oferă un loc de muncă, o carieră,  un venit sigur,  posibilitatea de afirmare şi de promovare pe criterii de performanţă, prestigiu social. 

Vă reamintim că în această perioadă desfășurăm activități de recrutare și selecție a candidaților pentru admiterea în învățământul universitar și postliceal militar, astfel:

Învăţământul postliceal militar de formare a maiştrilor militari şi subofiţerilor: 25.01 – 02.06.2022 – înscrierea candidaților;

Fără examen de admitere pentru instituțiile de învățământ postliceal militar – maiștri militari și subofițeri

Media de admitere va fi calculată pe baza rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat.

Ierarhizarea candidaților se realizează strict în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și a opțiunilor acestora exprimate în cererea de înscriere.

– Se pot înscrie elevii aflaţi în ultimul an de liceu şi absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat cu vârsta de cel mult 28 de ani împliniţi în cursul anului 2023.

Învăţământul universitar militar de formare a ofiţerilor şi învăţământul universitar civil (medicină): 25.01 – 31.05.2023 – înscrierea candidaților.

– Admiterea în instituţiile de învăţământ universitar din subordinea MApN, constă într-o probă de evaluare a cunoştinţelor la disciplinele Matematică, Informatică şi Limba engleză.

– Admiterea în instituţiile de învăţământ universitar din afara MApN (domeniul de licenţă Sănătate) se desfăşoară conform metodologiilor proprii, elaborate de aceste instituţii.

– Se pot înscrie elevii aflaţi în ultimul an de liceu şi absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat şi vârsta de cel mult 26 de ani (24 pentru aviaţie-naviganţi) împliniţi în cursul anului 2023.

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR pentru  învățământul universitar și postliceal militar se poate face astfel: 

  • În cazul în care nu se poate realiza înscrierea electronică, la sediul Biroului informare-recrutare Neamţ, adresa: Piatra Neamţ, str. Durăului nr. 9.

– detalii privind pașii de urmat în vederea susținerii probelor de selecție și examinării medicale, veți primi la momentul confirmării înscrierii. 

Pentru candidaţii domiciliaţi în judeţul Neamţ, activitatea de recrutare se desfăşoară de către Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Neamţ, situat în Piatra Neamţ, strada Durăului nr. 9, luni, miercuri, joi şi vineri între orele 08.00-16.00, marţi între orele 10.00-18.00, iar informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele 0233213886, 0233213473 int. 117, 0732560973.

Detalii suplimentare se găsesc şi pe internet, pe site–ul oficial al Ministerului Apărării Naţionale, la adresa www.mapn.ro. sau www.recrutare.mapn.ro sau paginile oficiale de Facebook, RecrutareMApN şi Centrul Militar Judeţean Neamţ.

PUBLICITATE