Ce restricții vom avea în fiecare localitate din Neamț de miercuri, 12 ianuarie

Prefectura Neamț a transmis, astăzi, o hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2022 (vezi hotărârea în format PDF – AICI).

„Art. 1 Se constată la data de 11.01.2022, incidenţa cumulată a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2, în ultimele 14 zile, în unităţile administrativ teritoriale din judeţul Neamţ, conform anexei nr.1, ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Începând cu data de 12 ianuarie 2022, ora 08.00, în unităţile administrativ teritoriale din judeţul Neamţ, conform ratei de incidenţă prevăzută în anexa nr.1 pentru fiecare dintre acestea, se vor aplica, pentru o perioadă de 14 zile, măsurile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, detaliate in anexele 2-5, ce fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri urmează a fi reanalizate la expirarea perioadei de 14 zile, în condiţiile în care nu se constată o creştere substanţială a incidenţei cumulate a cazurilor de COVID-19 la nivelul unităţilor administrativ teritoriale.

Art. 4 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ şi unităţilor administrativ-teritoriale.” – conform hotărârii CJSU

Măsurile aplicabile unităţilor administrativ-teritoriale unde rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori

1. În spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 – 22,00, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între persoane şi purtarea măştii de protecţie. Repartizarea spectatorilor se face pe întreaga suprafaţă a spaţiului.

2. Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte în spaţii închise sau deschise sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 – 22,00 şi cu purtarea măştii de protecţie.

3. Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 1.000 de persoane, în intervalul orar 5,00 – 22,00, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie.

4. Se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesională care necesită activităţi practice, workshopuri, conferinţe, precum şi cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, în interior sau în exterior, dar nu mai mult de 150 de persoane, în intervalul orar 5,00 – 22,00, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

5. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană.

6. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului.

7. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 – 22,00.

8. Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 – 22,00.

9. Activitatea târgurilor, a bâlciurilor şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.

Participarea la activităţile sus menţionate este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Măsurile aplicabile unităţilor administrativ-teritoriale unde rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori

1.      În spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 – 22,00, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între persoane şi purtarea măştii de protecţie. Repartizarea spectatorilor se face pe întreaga suprafaţă a spaţiului.

2.      Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte în spaţii închise sau deschise sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 – 22,00 şi cu purtarea măştii de protecţie.

3.      Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 500 de persoane, în intervalul orar 5,00 – 22,00, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie.

4.      Se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesională care necesită activităţi practice, workshopuri, conferinţe, precum şi cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu participarea persoanelor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în interior sau în exterior, dar nu mai mult de 100 de persoane, în intervalul orar 5,00 – 22,00, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

5.      Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană.

6.      Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

7.      Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 – 22,00.

8.      Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 – 22,00.

9.      Activitatea târgurilor, a bâlciurilor şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.

Participarea la activităţile sus menţionate este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Măsurile aplicabile unităţilor administrativ-teritoriale unde rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori

1.      Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 – 22,00.

2.      Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 – 22,00.

Participarea la activităţile sus menţionate este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Măsurile aplicabile unităţilor administrativ-teritoriale unde rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori

1.      Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 – 22,00.

2.      Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 – 22,00.

Participarea la activităţile sus menţionate este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

INCIDENŢA CUMULATĂ A CAZURILOR DE INFECTARE CU VIRUSUL SARS-COV-2 ÎN UNITĂŢILE ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDEŢUL NEAMŢ

Nr. crt. U.A.T. Incidenţa cumulată la 14 zile la 1000 de locuitori Perioada de aplicare a măsurilor din

H.G. nr. 34/2022

1. AGAPIA 3,08 12.01.2022 – 25.01.2022
2. TĂMĂŞENI 2,99 12.01.2022 – 25.01.2022
3. NEGREŞTI 2,89 12.01.2022 – 25.01.2022
4. DOBRENI 2,75 12.01.2022 – 25.01.2022
5. CÂNDEŞTI 2,69 12.01.2022 – 25.01.2022
6. SAGNA 2,65 12.01.2022 – 25.01.2022
7. DUMBRAVA ROŞIE 2,49 12.01.2022 – 25.01.2022
8. MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 2,48 12.01.2022 – 25.01.2022
9. GIROV 2,38 12.01.2022 – 25.01.2022
10. RUGINOASA 2,27 12.01.2022 – 25.01.2022
11. BODEŞTI 1,99 12.01.2022 – 25.01.2022
12. MUNICIPIUL ROMAN 1,96 12.01.2022 – 25.01.2022
13. COSTIŞA 1,72 12.01.2022 – 25.01.2022
14. DĂMUC 1,69 12.01.2022 – 25.01.2022
15. GÂRCINA 1,65 12.01.2022 – 25.01.2022
16. BRUSTURI 1,56 12.01.2022 – 25.01.2022
17. CORDUN 1,56 12.01.2022 – 25.01.2022
18. ORAŞ ROZNOV 1,54 12.01.2022 – 25.01.2022
19. SĂVINEŞTI 1,52 12.01.2022 – 25.01.2022
20. RĂZBOIENI 1,45 12.01.2022 – 25.01.2022
21. VALEA URSULUI 1,45 12.01.2022 – 25.01.2022
22. ŞTEFAN CEL MARE 1,35 12.01.2022 – 25.01.2022
23. CEAHLĂU 1,27 12.01.2022 – 25.01.2022
24. DULCEŞTI 1,20 12.01.2022 – 25.01.2022
25. BÂRGĂUANI 1,19 12.01.2022 – 25.01.2022
26. TARCĂU 1,19 12.01.2022 – 25.01.2022
27. CRĂCĂOANI 1,17 12.01.2022 – 25.01.2022
28. ALEXANDRU CEL BUN 1,15 12.01.2022 – 25.01.2022
29. PÂNGĂRAŢI 1,12 12.01.2022 – 25.01.2022
30. BORLEŞTI 1,07 12.01.2022 – 25.01.2022
31. PĂSTRĂVENI 1,02 12.01.2022 – 25.01.2022
32. MOLDOVENI 1,01 12.01.2022 – 25.01.2022
33. ORAŞ BICAZ 0,99 12.01.2022 – 25.01.2022
34. URECHENI 0,99 12.01.2022 – 25.01.2022
35. BOTEŞTI 0,97 12.01.2022 – 25.01.2022
36. STĂNIŢA 0,96 12.01.2022 – 25.01.2022
37. GRINŢIEŞ 0,85 12.01.2022 – 25.01.2022
38. RĂUCEŞTI 0,84 12.01.2022 – 25.01.2022
39. GÂDINŢI 0,82 12.01.2022 – 25.01.2022
40. HORIA 0,82 12.01.2022 – 25.01.2022
41. DOCHIA 0,81 12.01.2022 – 25.01.2022
42. GRUMĂZEŞTI 0,78 12.01.2022 – 25.01.2022
43. BOGHICEA 0,77 12.01.2022 – 25.01.2022
44. REDIU 0,77 12.01.2022 – 25.01.2022
45. SĂBĂOANI 0,75 12.01.2022 – 25.01.2022
46. GHERĂEŞTI 0,73 12.01.2022 – 25.01.2022
47. ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 0,72 12.01.2022 – 25.01.2022
48. PIPIRIG 0,67 12.01.2022 – 25.01.2022
49. FARCAŞA 0,65 12.01.2022 – 25.01.2022
50. TRIFEŞTI 0,61 12.01.2022 – 25.01.2022
51. HANGU 0,55 12.01.2022 – 25.01.2022
52. PODOLENI 0,55 12.01.2022 – 25.01.2022
53. GHINDĂOANI 0,54 12.01.2022 – 25.01.2022
54. ŢIBUCANI 0,51 12.01.2022 – 25.01.2022
55. FĂUREI 0,49 12.01.2022 – 25.01.2022
56. DRAGOMIREŞTI 0,48 12.01.2022 – 25.01.2022
57. PETRICANI 0,48 12.01.2022 – 25.01.2022
58. VÂNĂTORI-NEAMŢ 0,47 12.01.2022 – 25.01.2022
59. TAŞCA 0,39 12.01.2022 – 25.01.2022
60. TAZLĂU 0,38 12.01.2022 – 25.01.2022
61. ZĂNEŞTI 0,34 12.01.2022 – 25.01.2022
62. BORCA 0,31 12.01.2022 – 25.01.2022
63. MĂRGINENI 0,28 12.01.2022 – 25.01.2022
64. ONICENI 0,27 12.01.2022 – 25.01.2022
65. DOLJEŞTI 0,26 12.01.2022 – 25.01.2022
66. BĂLŢĂTEŞTI 0,25 12.01.2022 – 25.01.2022
67. TIMIŞEŞTI 0,25 12.01.2022 – 25.01.2022
68. ROMÂNI 0,24 12.01.2022 – 25.01.2022
69. BICAZ-CHEI 0,22 12.01.2022 – 25.01.2022
70. ICUŞEŞTI 0,21 12.01.2022 – 25.01.2022
71. POIANA TEIULUI 0,21 12.01.2022 – 25.01.2022
72. PIATRA ŞOIMULUI 0,12 12.01.2022 – 25.01.2022
73. BAHNA 0 12.01.2022 – 25.01.2022
74. BICAZU ARDELEAN 0 12.01.2022 – 25.01.2022
75. BIRA 0 12.01.2022 – 25.01.2022
76. BOZIENI 0 12.01.2022 – 25.01.2022
77. DRĂGĂNEŞTI 0 12.01.2022 – 25.01.2022
78. ION CREANGĂ 0 12.01.2022 – 25.01.2022
79. PÂNCEŞTI 0 12.01.2022 – 25.01.2022
80. POIENARI 0 12.01.2022 – 25.01.2022
81. SECUIENI 0 12.01.2022 – 25.01.2022
82. TUPILAŢI 0 12.01.2022 – 25.01.2022
83. VĂLENI 0 12.01.2022 – 25.01.2022