Ce l-a recomandat pe Leoreanu să fie „Cetățean de onoare” și care sunt cele 29 personalități din Roman

Titlul de „Cetățean de onoare” este cu siguranță una dintre distincțiile care inspiră respect şi consideraţie. În acest fel le sunt recunoscute, de către comunitate, meritele sau beneficiile pe care le-au adus societății.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Primăria municipiului Roman a publicat lista celor cărora le-a fost oferit titlul de „Cetăţean de Onoare”. Cele 29 de personalități din Roman sunt: Alexandru Cojocaru, Dr.Nicolae Fălcoianu, Vasile Bărboi (General de corp de armată ), Gheorghe A.M. Ciobanu, Ştefania Bajura, Vitalie Belousov, Virgil Petrovici, Sergiu Sechelariu, Cristea Socor, Melchisedec Stefanescu, Vasile Ursachi, Tereza Tamaș Pâslaru, Epifanie Cozărescu, Max Blecher, Ioan Antoci, Viorica Agarici, Eftimie Luca (Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului), Sergiu Celibidache, Alexandru Radu Timofte, Înaltpreasfinţitul Ioachim (Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului)Acad. prof. univ. dr. Constantin Bălăceanu-Stolnici, Bianca Perie, Mihai Lucan, Mihail Jora (creatorul liedului şi baletului românesc), George Radu Melidon (întemeietorul primei Biblioteci publice la Roman)Prof. Dr. Nicolae Manolescu-Strunga, Ing. Dănuț-Nicolai Marin, Haralambie Mihăiescu (profesor universitar, cercetător științific, membru al Academiei Române), Laurențiu Dan Leoreanu (profesor, jurist, economist, politician)

Lista personalităților poate fi citită – AICI

Laurențiu Dan Leoreanu – profesor, jurist, economist, politician

Cetăţean de onoare – titlu conferit prin HCL nr. 152 din 31.07.2017

S-a născut la Roman, în familia profesorilor Elena şi Vasile Leoreanu, pe 5 august 1965. A urmat cursurile Şcolii Gimnaziale Vasile Alecsandri şi ale Colegiului Naţional Roman-Vodă.

În toamna anului 1984 a început stagiul militar la Şcoala de Ofiţeri de Rezervă nr. 3 Bacău, arma artilerie. Au urmat mai multe perfecţionări şi concentrări militare, în urma cărora deţine gradul de colonel în rezervă.

Este absolvent al Facultăţii de Matematică și Informatică la Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, promoţia 1989.

Pe parcursul întregii activități a avut ocazia să demonstreze că este o persoană dinamică, având o gândire strategică și abilităţi excelente de comunicare şi organizare, preocupat de o continuă dezvoltare profesională.

În anul 2000, a susţinut examenul pentru gradul didactic I.

În perioada 2002-2003 a urmat Cursul postuniversitar de managementul instituţiilor publice în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti.

Este licenţiat al Universităţii Petre Andrei Iaşi – Facultatea de Drept, promoţia 2007.

A urmat studii de Master la Universitatea din Bacău la Facultatea de Ştiinţe Economice (Contabilitatea şi auditul afacerilor) şi la Universitatea Danubius Galaţi la Facultatea de Drept (Drept Administrativ Public European).

În anul 2010 a urmat un program de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare în categoria înalţilor funcţionari publici, iar în anul 2011 a absolvit Cursul postuniversitar Securitate naţională şi bună guvernare la Universitatea Naţională de Apărare Carol I – Colegiul Naţional de Apărare.

În anul 2014 a urmat cursul Politică externă și diplomație la Institutul Diplomatic Român, iar în anul 2015 a obţinut de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Diploma de absolvire a cursului în domeniul managementului situațiilor de urgență.

După aproape 20 de ani la catedră, dintre care peste 4 ani director adjunct şi apoi 7 ani director general la Colegiul Tehnic Miron Costin, după un mandat de 4 ani de consilier municipal, în anul 2008 romaşcanii l-au ales să le fie primar.

Încă de la preluarea mandatului în anul 2008, s-a implicat activ în revigorarea oraşului, obiectivul general fiind reaşezarea comunităţii în locul pe care îl merită din punct de vedere istoric, geo-strategic, economic, în elita municipiilor din Moldova. A fost dedicat construirii unui oraş modern, european, un oraş în care investiţiile să vizeze toate categoriile sociale şi profesionale, de la facilităţi pentru atragerea investiţiilor în zonă, la implementarea de proiecte care să ofere locuri de muncă pentru cetăţenii activi, de la parcurile de joacă pentru copii, la centrele comunitare pentru vârstnici, de la modernizarea infrastructurii la creşterea coeficientului de sănătate prin revigorarea mediului, de la locuinţe pentru tineri şi persoane aflate în stare de risc social la infrastructura educaţională şi sportivă.

Proiectele conturate încă din finalul anului 2008 au fost lansate, desfăşurate şi mare parte din ele încheiate într-un timp record, ceea ce a făcut ca anul 2009 să apară ca un an de turnură pentru municipiul Roman. De altfel, acesta a fost şi unul dintre idealuri: Romanul, oraş european.

Anul 2010 a marcat încheierea unor importante proiecte demarate în anul 2009, dar şi deschiderea de noi direcţii de dezvoltare comunitară, marcate de schimbări profunde ale nivelului de confort urban, social, cultural, educaţional şi economic. Pe drumul European E85, la intrarea dinspre Bacău şi Piatra Neamţ, s-a construit un sens giratoriu, vegheat de statuia lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, Poarta Sud.

O altă carte de vizită a oraşului o reprezintă sediul Biroului de Stare Civilă din municipiul Roman – Casa Căsătoriilor – clădire care a primit o nouă faţă în anul 2010, prin amenajări exterioare şi interioare.

Tot în anul 2010, una dintre cele mai importante investiţii a constat în refacerea lacului de agrement din Parcul Municipal și a următoarelor obiective: Insula Brâncuşi, cu elemente sculpturale specifice, ce amintesc de marele artist; Insula Planeta Verde, însufleţită de animale de talie mică şi păsări, creând un mini-ecosistem şi Insula Cascada, înnobilată cu o cascadă artificială şi un punct de relaxare şi observare a întregii zone.

Anul 2010 a marcat şi inaugurarea unuia dintre obiectivele lansate cu ani în urmă: Centrul de Primiri Urgenţe al Spitalului Municipal de Urgenţe Roman.

O altă investiţie în municipiul Roman a fost construirea şi amenajarea Bazinului de înot, printr-un Program al Ministerului Dezvoltării Regionale.

În anul 2011 s-a derulat proiectul Reabilitarea infrastructurii publice urbane a municipiului Roman.

Programul Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul Romana însemnat amplasarea a 20 camere de luat vederi, montarea de echipamente de stocare a datelor şi instruirea poliţiştilor locali.

Pentru soluţionarea problemei traficului greu în municipiu, în anul 2011 s-a încheiat modernizarea arterei Roman-Est, etapa I.

Tot în anul 2011 a fost inaugurat noul sediu al Muzeului de Ştiinţe ale Naturii, construit în Parcul Municipal.

Un alt proiect important l-a reprezentat valorificarea resurselor de energie regenerabilă la Spitalul municipal de urgenţă, Sala Sporturilor şi Liceul cu Program Sportiv – Programul de mediu Casa Verde.

O altă investiţie importantă este cea legată de înfiinţarea de parcuri noi în municipiul Roman ce a vizat modernizarea şi reabilitarea unor spaţii verzi. În cadrul proiectului s-au înfiinţat şi 13 spaţii de joacă pentru copii.

Pentru reducerea costurilor de funcţionare a sistemului de monitorizare video gestionat de Poliţia Locală, în anul 2011 s-au montat 3 km de fibră optică prin reţea subterană, constituind reţeaua intranet municipală.

De menţionat este şi inaugurarea în anul 2011 a Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc – Casa Copiilor.

Pentru cetăţenii de vârsta a treia s-a realizat proiectul Casa Bunicilor, în vederea găzduirii pentru perioadă nedeterminată şi asigurarea hranei, acordare de asistenţă medicală, consiliere psihologică şi organizare de activităţi de petrecere a timpului liber.

Pentru a îmbunătăţi calitatea infrastructurii pentru serviciile sociale în municipiul Roman, în vederea asigurării unui acces egal al cetăţenilor la serviciile sociale şi a incluziunii sociale a tuturor categoriilor vulnerabile, având ca obiectiv creşterea calităţii vieţii persoanei s-a conturat şi proiectul Reabilitarea, modernizarea şi echiparea clădirii destinate serviciilor sociale în municipiul Roman – Casa Pâinii, finalizat în prima parte a anului 2012 şi operaţională din august 2012.

Anul 2012 a fost anul în care s-a efectuat cea mai mare parte a lucrărilor din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană precum şi anul începerii unei alte investiţii de mare valoare dar şi complexitate – Microhidrocentrala pe râul Moldova.

O altă investiţie majoră a anului 2012 a constat în începerea renovării, consolidării şi modernizării sediului Bibliotecii Municipale – clădire aflată pe Lista monumentelor istorice sub denumirea de Casa Ioachim, imobil care, în pofida prestanţei arhitecturale indiscutabile, se afla într-un stadiu avansat de degradare.

Tot în anul 2012 au fost finalizate cele două blocuri de locuinţe sociale din Aleea Revoluţiei nr.11, cu 40 de apartamente. De asemenea, la începutul lunii mai au fost date în folosinţă cele 100 de apartamente din blocurile ANL, din zona Vasile Lupu.

Cu fonduri atrase de la Compania Naţională de Investiţii s-au realizat două obiective importante, mai ales pentru copiii şi tinerii din municipiu: Bazinul de înot şi Sala de sport de la Colegiul Tehnic Miron Costin.

În anul 2012, s-au finalizat lucrările de reabilitare la corpul A al Colegiului Naţional Roman-Vodă şi la Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza.

Anul 2013 a însemnat, în domeniul investițiilor, finalizarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU), cea mai complexă investiție realizată în Roman după anul 1989.

Tot în anul 2013 au fost demarate lucrările de modernizare la artera Roman-Est, etapa a II-a şi la artera Roman-Vest.

Pe parcursul anului 2013, în cadrul programului Administraţiei Fondului de Mediu, au continuat lucrările de extindere a reţelelor de apă şi canalizare în municipiul Roman.

În anul 2014 a fost inaugurată unitatea de producție a TRW România, obiectiv industrial menit să asigure noi de locuri de muncă.

Cele mai importante obiective de investiții în anul 2014 au fost:

– Reabilitarea și modernizarea zonei de agrement – bazine de înot (în Ştrandul municipal);

– Extinderea reţelelor de apă şi canalizare: lucrările s-au desfăşurat în cadrul Programului vizând protecţia surselor de apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare;

– Închiderea depozitului neconform de deșeuri menajere din Roman.

Şi tot anul 2014 a însemnat finalizarea proiectului microhidrocentralei pe râul Moldova – Centrala Hidroenergetică Roman 1, Romanul devenind prima administraţie locală din ţară proprietară a unei microhidrocentrale, municipalitatea fiind şi licențiată să producă energie electrică.

Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea Colegiului Național Roman-Vodă – corp B a fost unul dintre cele mai importante obiective de investiții începute în anul 2014.

În cursul anului 2015, inaugurarea Complexului Sportiv și de Agrement Moldova a fost pentru locuitorii municipiului Roman unul dintre cele mai așteptate și apreciate momente generate de investițiile administrației publice locale.

În anul 2015, au fost elaborate următoarele strategii:

Strategia Integrată de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2027

Strategia Municipiului Roman privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice pentru perioada 2015-2020

Strategia Anticorupție a Municipiului Roman și a unităților subordonate pentru perioada 2015-2020

Strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din Municipiul Roman

Planul Local de Măsuri al Municipiului Roman, pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020.

Planul de Acțiune privind Energia Durabilă al Municipiului Roman – PAED

Prin aderarea la Convenţia Primarilor, Municipiul Roman și-a asumat angajamentul de a elabora, implementa și dezvolta un „Plan de Acțiune privind Energia Durabilă – PAED”, la nivel local, în cadrul Strategiei privind Schimbările Climatice.

Domnul Laurențiu Dan Leoreanu este o persoană competentă şi creativă, cu abilități de leader, capabil să comunice ideile într-un mod eficient. S-a evidențiat ca o persoană cu un nivel ridicat de expertiză și în domeniul relațiilor externe, dovadă fiind înfrățirile cu mai multe orașe din Europa, dar şi din Asia.

În perioada mandatelor de primar ale domnului Laurențiu Dan Leoreanu, s-au semnat pacte de amiciție și înțelegeri de cooperare cu mai multe localităţi din lume: Cortona – Italia, Tielt – Belgia, Grugliasco – Italia, Gedera – Israel, Edineț – Republica Moldova, Kameneț-Podilskiy – Ucraina, Dilijan – Republica Armenia, Ștefan Vodă – Republica Moldova și Sunchang – Coreea de Sud.

PUBLICITATE