Ce activitate a avut Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ în anul 2015

DSC04671[2]Astăzi, 16 decembrie a.c., la sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Neamţ, a avut loc evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Neamţ în anul 2015, în prezenţa domnului Vlad Angheluţă – prefectul judeţului Neamţ, domnului general de brigadă dr. Ovidiu Vasilică – prim adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române şi şef al Statului Major precum şi alături de reprezentanţi ai altor instituţii publice locale.

În cursul anului 2015, Jandarmeria Neamţ a urmărit atingerea următoarelor obiective prioritare:

 • îmbunătăţirea siguranţei cetăţeanului, prin întrebuinţarea eficientă a structurilor de ordine publică în zona de competenţă;
 • apărarea avutului public şi privat, asigurarea protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor de produse cu caracter special;
 • realizarea schimbului de date intra şi interinstituţional, potrivit competenţelor, în vederea cunoaşterii permanente a evoluţiei situaţiei operative şi a riscurilor la adresa ordinii şi siguranţei publice la nivel judeţean;
 • asigurarea capacităţii operaţionale de intervenţie a structurilor, prin antrenarea acestora într-un cadru tactic corespunzător situaţiei operative din zona de competenţă;
 • realizarea complementarităţii între pregătirea efectivelor şi cerinţele de securitate şi intervenţie pentru toate genurile de misiuni ce revin inspectoratului;
 • asigurarea transparenţei în informarea corectă a opiniei publice cu privire la activitatea inspectoratului şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu societatea civilă;

Analiza activităţii

 1. Ordine şi siguranţă publică

1.1 Asigurarea şi restabilirea ordinii publice

Pe timpul executării misiunilor de asigurare / restabilire a ordinii publice nu au fost înregistrate evenimente negative de genul tulburării grave a ordinii publice ori a unor confruntări violente între participanţii la manifestările publice şi forţele de ordine.

Prioritare au fost: creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului şi crearea unui climat de ordine şi siguranţă publică  în întreaga zonă de responsabilitate.

I.J.J. Neamţ a executat un număr de 281 misiuni de asigurare a ordinii publice cu 1440 jandarmi faţă de 301 misiuni cu 1494 jandarmi în perioada similară a anului trecut.

Detaliat, misiunile de asigurare a ordinii publice executate în perioada analizată se prezintă astfel:

 • asigurarea ordinii publice la manifestările de protest: 17 misiuni la care s-a folosit un număr de 108 jandarmi faţă de doar 14  misiuni cu un număr de 93  jandarmi în anul precedent.
 • asigurarea ordinii publice la manifestările cultural artistice, religioase, promoţionale, caracterizate prin prezenţa unui public numeros: 161 misiuni cu 781 jandarmi faţă de doar 148 misiuni cu 758 jandarmi în anul precedent.
 • asigurarea ordinii publice la manifestările sportive desfăşurate pe/în interiorul arenelor sportive din judeţul Neamţ, unde s-au desfăşurat competiţii de nivel european şi naţional: 96 misiuni la care s-a folosit un număr de 531  jandarmi faţă de 97 misiuni cu un număr de 624  jandarmi în anul precedent.

            Misiunile s-au executat fără înregistrarea de evenimente negative.

 • asigurarea ordinii publice pe timpul vizitelor oficiale: 2 misiuni cu 10 jandarmi faţă de doar o misiune cu 5 jandarmi în anul precedent.

  Acţiunile de intervenţie au avut ca scop rezolvarea cu operativitate a urgenţelor cetăţenilor urmărindu-se reducerea timpului de reacţie, modul de preluare a evenimentului până la prezentarea echipajelor de intervenţie la locul producerii acestuia, modul de realizare a cooperării între instituţiile specializate în intervenţie, condiţiile şi împrejurările în care se desfăşoară intervenţia, precum şi resursele avute la dispoziţie în momentul sesizării.

I.J.J. Neamţ a executat un număr de 1123 acţiuni de intervenţie, fiind folosit un număr de 3.457 jandarmi faţă de doar 827 acţiuni cu 3.007 jandarmi folosiţi în anul precedent.

Detaliat acţiunile de intervenţie executate în perioada analizată se prezintă astfel:

 • intervenţii la solicitări „112”: au fost executate 403 intervenţii la care s-au folosit un număr de 919 jandarmi faţă de doar 140 intervenţii cu 288 jandarmi în anul precedent.
 • intervenţii la alte solicitări telefonice: au fost executate 720 intervenţii la care s-au folosit un număr de 2.538  jandarmi faţă de doar 687 intervenţii cu 2.719 jandarmi în anul precedent.
 • Participarea la menţinerea ordinii publice

Efectivele de jandarmi au acţionat în zonele de interes operativ comunicate de poliţie, atât prin organizarea unor patrule de jandarmi, cât şi de patrule mixte.

Au fost executate un număr de 3.024  misiuni la care s-au folosit 11.605  jandarmi faţă de doar 2.900 misiuni de menţinere a ordinii publice, cu 11.544 jandarmi în anul precedent.

Detaliat misiunile de menţinere a ordinii publice executate în perioada analizată se prezintă astfel:

 • 677 misiuni de menţinere a ordinii publice în staţiunile montane Bicaz-Izvoru Muntelui, Durău, Vânători şi pe traseele turistice adiacente acestora, faţă de doar 636 misiuni executate în anul  precedent;
 • 123 patrule de jandarmi  în mediul urban faţă de doar 1.076 în anul precedent;
 • 112 patrule mixte în mediul urban faţă de 1.128 în anul precedent;
 • 13 patrule de jandarmi  executate în mediul rural faţă de 17 în anul precedent;
 • 3 patrule mixte în mediul rural  faţă de 17 în anul precedent.

               Scăderea numărului de patrule în sistem integrat cu Poliţia are la bază ca principală cauză faptul că efective din cadrul structurilor de ordine publică au fost angrenate în executarea misiunilor de protecţiei instituţională (menţinerea ordinii interioare la sălile de şedinţă ale instanţelor de judecată, protecţia transporturilor speciale şi de valori, verificarea şi punerea în executare a mandatelor de aducere, etc.).

             Efectivele de ordine publică disponibile au executat misiunile specifice Jandarmeriei Române, fapt dovedit şi de creşterea indicatorilor la: manifestările cultural – artistice, religioase, intervenţii la 112 şi la alte solicitări telefonice, punerea în executare a mandatelor de aducere.

 • 44 acţiuni în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, faţă de doar 23 în anul precedent;
 • 4 acţiuni executate în pieţe, târguri, oboare şi alte zone de interes operativ pentru depistarea si tragerea la răspundere a persoanelor care au comis fapte antisociale, faţă de doar 2 în anul precedent.  
 1. Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale

Pe linia combaterii faptelor de natura penală şi contravenţională activităţile întreprinse au avut la baza legalitatea, echidistanţa în relaţiile parteneriale, principiul transparenţei si apropierii de comunitate. În ceea ce priveşte activitatea de constatare a infracţiunilor, aceasta s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile art. 61 lit. c. din Codul de Procedura Penală, Codul Penal şi alte acte normative şi norme interne.

În perioada de referinţă au fost constatate 171 infracţiuni din care 113 independent şi 58 în comun cu poliţia. Astfel, independent, au fost  întocmite 95 dosare penale, la fel ca în anul precedent, fiind constatate un număr de 113 infracţiuni faţă de doar 110 în anul precedent. Au fost depistaţi 83 de autori faţă de 131 în anul precedent.

Pe linia constatării contravenţiilor, în perioada analizată, elementele de dispozitiv au constatat şi aplicat 2196 sancţiuni contravenţionale faţă de doar 2010 în anul precedent, din care 1116 amenzi contravenţionale şi 1080 avertismente. Valoarea amenzilor aplicate este de 282235 lei.

Au fost anulate din oficiu un număr de 3 procese verbale de constatare a contravenţiei, faţă de 21 în anul precedent. Din verificarea proceselor-verbale anulate s-a constatat că nu au existat cazuri în care actul de constatare refăcut să prevadă o sancţiune contravenţională diferită faţă de cea iniţială.

Pe linie de criminalistică au fost întocmite un număr de 10 planşe cu aspecte judiciare de la faţa locului faţă de 35 planşe fotografice în anul precedent şi a fost efectuată o filmare cu aspecte de natură operativă.

În perioada de referinţă au fost executate un număr de 566 de mandate de aducere faţă de doar 377 în anul precedent, pentru fiecare mandat fiind întreprinse măsuri de verificare în 46 de localităţi din judeţ cu folosirea unui număr de 1471 jandarmi faţă de doar 675 anul trecut.

 1. Paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor

I.J.J. Neamţ a executat misiuni de protecţie instituţională la un număr de 19 obiective de interes strategic sau de importanţă deosebită pentru activitatea statului din care 15 stabilite prin Hotărâre a Guvernului, 2 obiective stabilite prin Ordin al Ministrului Afacerilor Interne şi 2 obiective proprii ale Jandarmeriei Române stabilite prin Ordin al Inspectorului General.

În perioada analizată am asigurat protecţia transporturilor de valori în folosul Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică Neamţ, a transporturilor de produse cu caracter special organizate în beneficiul propriu şi am participat la paza şi protecţia transportului corespondenţei clasificate în cooperare cu efectivele Direcţiei Judeţene de Informaţii Neamţ. În acest sens au fost executate, 58 transporturi de valori cu 116 jandarmi faţă de doar 40 cu 80 jandarmi în anul precedent, 510 transporturi corespondenţă clasificată cu 1020 jandarmi faţă de 513 cu 1026 şi 13 transporturi speciale cu 30 jandarmi faţă de 17 cu 51 jandarmi în anul precedent.

Pe lângă asigurarea pazei, protecţiei şi supravegherii accesului la  instanţele de judecată de pe raza localităţilor Piatra Neamţ, Roman, Târgu Neamţ şi Bicaz, de către personalul subunităţilor care au în competenţă aceste obiective, efective stabilite din cadrul structurilor de ordine publică au fost planificate pentru menţinerea ordinii şi siguranţei pe timpul şedinţelor de judecată atât în interior, cât şi în exteriorul obiectivelor, în zona de responsabilitate stabilită prin planul de pază.

Pe timpul executării misiunilor de pază, protecţie, supraveghere şi ordine publică la obiectivele din competenţă pe parcursul anului 2015 au fost constatate un număr de 23 de contravenţii fiind aplicate 9 avertismente scrise şi 14 amenzi contravenţionale.

Pe parcursul anului 2015 s-a urmărit în permanenţă eficientizarea misiunii de pază şi protecţie prin adoptarea unor măsuri specifice în concordanţă cu situaţia operativă şi cu analizele de risc, prin implementarea sistemelor tehnice de securitate şi prin crearea unor aplicaţii şi baze de date centralizatoare care să vină în sprijinul celor care organizează şi care execută misiunile.

 1. Cooperarea interinstituţională

I.J.J. Neamţ colaborează cu autorităţile publice locale care au responsabilităţi în domeniul ordinii publice, cu organismele guvernamentale şi neguvernamentale, agenţii economici şi se sprijină pe concursul larg al cetăţenilor.

Au fost  executate un număr de 527 acţiuni faţă de doar 364 acţiuni în cooperare cu alte instituţii. Parteneri ne-au fost: I.P.J. Neamţ, executorii judecătoreşti, Parchetul – D.I.I.C.O.T, organele administraţiei publice locale, organele silvice, I.S.U. Neamţ, Garda de Mediu, A.V.P.S.

Detaliat acţiunile în cooperare cu alte instituţii executate în perioada analizată se prezintă astfel:

 • acţiuni în cooperare cu organele silvice: 61 acţiuni.
 • acţiuni executate în cooperare cu Poliţia: 131 acţiuni.
 • acţiuni în cooperare cu executorii judecătoreşti: 38 acţiuni.
 • acţiuni în cooperare cu Parchetul – D.I.I.C.O.T.: 5 acţiuni.
 • acţiuni în cooperare cu S.RI., S.P.P., M.Ap.N.: 6 misiuni.

Relaţiile de cooperare şi colaborare cu celelalte structuri din cadrul sistemului de ordine  şi siguranţă publică, cu instituţiile administraţiei publice locale, cu societatea civilă şi cu mass-media sunt bune, existând o percepţie pozitivă asupra activităţii Inspectoratului.

La sfârşitul activităţii de evaluare, invitaţii au ţinut alocuţiuni prin care au făcut aprecieri la adresa noastră, a jandarmilor, iar comandantul unităţii, domnul colonel Sorin Gherman le-a mulţumit distinşilor invitaţi pentru buna colaborare interinstituţională din acest an şi pentru faptul că au fost alături de noi la acest eveniment de bilanţ.

PUBLICITATE