Ce abateri au găsit comisarii pentru protecția consumatorului în grădinițele din Neamț

În conformitate cu Programul Tematic de Control al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru trimestrul al III-lea 2017, în perioada 11.09 – 22.09.2017 s-a desfăşurat o acţiune tematică de control privind respectarea prevederilor legale din domeniul protecţiei consumatorilor în grădiniţele cu program prelungit, particulare şi de stat.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

În acţiunea tematică de control au fost cuprinse un număr de 25 grădiniţe cu program prelungit din municipiile Piatra Neamţ, Roman, Tg Neamţ si Savinesti .

La un numar de 23 unităţi verificate au fost constatate abateri de la prevederile legale din domeniul protecţiei consumatorilor, în consecinţă au fost aplicate un număr de 23 avertismente, o amenda contraventionala in valoare 3000 lei şi s-au dispus măsuri de oprire temporara  a cantitatii de 31 kg /316 lei carne tocata amestec , cascaval, carne de pasare – fara elemente de identificare / caracterizare; de asemenea s-a dispus remedierea deficienţelor constatate.

A. Asigurarea calităţii serviciilor prestate în spaţiile în care se desfăşoară activitatea de educare, instruire şi joacă ale copiilor.

Din totalul de 25 grădiniţe verificate, la data desfăşurării acţiunilor de control, la  unele unitati ( 7) nu era finalizat procesul de luare la cunostinta si de semnare a contractelor de prestari servicii .

Motivaţia nesemnării contractelor a fost legată de faptul că încă nu se desfăşuraseră şedinţele cu părinţii (acţiune la care urma să se prezinte structura anului şcolar, regulamentele de funcţionare şi ordine interioară, contractul de prestări servicii, disciplinele opţionale, după caz).

Din analiza contractelor de prestări servicii încheiate şi/sau a celor în curs de finalizare au reieşit următoarele:

a) existenta unor contracte de prestari servicii care :
– nu sunt specifice programului educational pentru prescolari si nu sunt inscrise in mod clar informatii cu privire la serviciile de masa si cazare;
– nu se respectă structura unui contract ( în sensul că nu sunt capitole distincte privind drepturile şi obligaţiile părţilor, termene şi modalităţi de plată, nu sunt înscrise tarifele pentru hrana zilnică a copiilor – de exemplu nu exista nici o mentiune referitor la “Obligatiile institutiei de invatamant “ de a asigura cadrul adecvat pentru activitatea de servire a mesei in incinta gradinitei cu respectarea tuturor prevederilor legale);
– in contract se stipulează – “nerespectarea din culpa de catre parinte a obligatiei privind achitarea contravalorii pentru alocatia de hrana zilnica a prescolarului constituie contraventie si se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare ”

b) la disciplinele optionale pentru care s-a optat  nu a fost prezentat un contract de prestari servicii incheiat intre conducerea gradinitei, parinti si un profesor de specialitate pentru aceasta  activitate  predata contracost.

B. Asigurarea calităţii serviciilor de cazare

La gradinitele verificate,
– nu se respectă numărul maxim admis de 20 copii/grupă prevăzut în Ordinul Ministerului Educaţiei. Astfel, numărul de copii/grupă la aceste grădiniţe, variază între 22 – 31 copii.
– nu se respecta numarul minim de grupuri sanitare corespunzatoare numarului de copii inscrisi, asa cum sunt acestea prevazute (cu câte 3 wc-uri faţă de minim 5 prevăzut şi 3 lavoare  faţă de minim 5 prevăzut
– poarta de la intrarea in curtea gradinitei este nefunctionala ;
–  peretii  cladirii  in partea exterioara sunt deteriorati  si astfel nu este asigurata siguranta copiilor ; in curtea gradinitei nu este amenajat un spatiu de joaca pentru copii sau pentru alte activitati recreative .
– aparatele de joaca pentru copii amplasate in curtea gradinitei nu sunt complete, sunt reconditionate necorespunzator ceea ce ar putea afecta siguranta copiilor daca acestia nu sunt atent supravegheati ;
– in interiorul unitatii usile din lemn sunt cu un grad de uzura ridicat ;
– vasele wc nu sunt amplasate la dimensiunile prevazute in actele normative, in vigoare, respectiv prevazut : 45-55 cm, real : 66 cm. De asemenea, conform punctului de vedere transmis de catre reprezentantii Scolii coordonatoare, exista dificultati de natura tehnica privind amplasarea corecta a lavoarelor ;
– sunt folosite lenjerii si saltele foarte vechi, reconditionate, dar cu un grad de uzura avansat.
– pavimentele in dormitoare si respectiv pe holuri sunt acoperite cu parchet foarte vechi, cu lamele distantate, aschiat, ceea ce poate afecta siguranta copiilor.

C.Asigurarea  calităţii serviciilor prestate pentru asigurarea hranei copiilor

In gradinitele verificate s-au constatat urmatoarele abateri  :
– nu erau completate graficele de inregistrare a temperaturilor pentru spatiile frigorifice destinate pastrarii alimentelor – materii prime
– lipsa cantarelor din dotarea blocului alimentar sau a verificarii metrologice a acestora
unitati  care au in dotare fete de masa din material textil dar nu se folosesc;
– unitati in care nu se utilizează feţe de masă din material textil ;
au fost identificate produse alimentare –materii prime, fara elemente de caracterizare (cascaval , carne tocata amestec, carne de pasare );
– probe de preparate culinare servite nu erau etichetateÂ
– lipsa avizarii meniurilor zilnice de catre personalul medical din unitate si a aprobarii acesora de catre conducatorul unitatii
lipsa afisarii zilnice, la loc vizibil, a listei – meniu cu preparatele care urmau a fi servite in ziua curenta
– la majoritatea unitatilor de invatamant pentru prescolari  verificate, nu sunt afisate informatii privind existenta componentelor alergene in preparatele culinare servite.

PUBLICITATE