Casa Județeană de Pensii Neamț: În atenția copiilor beneficiari ai unei pensii de urmaş

Casa Județeană de Pensii Neamț reamintește că potrivit dispozițiilor art. 78 al HG nr.257/2011, în situaţia copiilor beneficiari ai unei pensii de urmaş, cu vârste cuprinse între 16-26 de ani, aflaţi în continuare de studii plata pensiei de urmaş se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs, dacă aceştia nu fac dovada continuării studiilor într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, la începutul fiecărui an școlar/universitar. – notează un comunicat al CJP Neamț

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Potrivit dispozițiilor art.84 al Legii 263/2010, copiii au dreptul la pensie de urmaş:

  1. a) până la vârsta de 16 ani;
  2. b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
  3. c) pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).

Trebuie menționat că, în cazul copilul beneficiar al unei pensii de urmaș care a împlinit vârsta de 16 ani, pentru ca pensia să nu fie suspendată de la plată, acesta trebuie să prezinte, în luna în care împlinește vârsta de 16 ani, adeverință eliberată de unitatea școlară care să ateste că în acel an școlar urmează cursurile unei forme de învățământ organizată potrivit legii.

Unitățile și instituțiile de învățământ, tipurile, nivelurile și formele de organizare a activității de instruire și educare din sistemul național de învățământ sunt cele prevăzute în Legea educației naționale, nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Dovada continuării studiilor (adeverința), însoţită de un cupon de pensie, trebuie depusă în original, la unul din cele două sedii ale Casei Judeţene de Pensii Neamț, din Piatra Neamţ sau Roman, sau poate fi transmisă prin poştă (la adresa: Piatra Neamț, str.Calistrat Hogaș nr.24, jud.Neamț).

Reluarea în plată a pensiei de urmaş suspendate se face potrivit prevederilor art. 115 lit. c) a Legii nr.263/2010, şi anume de la data începerii anului şcolar, cu respectarea termenului general de prescripţie.

Menționăm că în anul școlar 2017-2018 aproximativ 950 de copii, cu vârsta de peste 16 ani, beneficiari de pensie de urmaș, nu au depus în termen la Casa Județeană de Pensii Neamț dovada continuării studiilor, respectiv adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ pe care o urmau,  instituția fiind nevoită să reţină la plată drepturile de pensie.

Reamintim că începând cu data de 01 ianuarie 2011, copiii beneficiari ai unei pensii de urmaș, pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie în condiţiile legii, indiferent de cuantumul acestora.

PUBLICITATE