Casa de Pensii Neamț scoate la concurs 25 de posturi

În aplicarea prevederilor O.U.G. nr.90/2021, Casa Judeţeană de Pensii Neamț va organiza și desfășura procedura de recrutare și selecție a personalului pentru cele 25 de posturi suplimentare aprobate, la nivelul județului Neamț, de către conducerea Casei Naționale de Pensii Publice. 

Posturile scoase la concurs sunt următoarele:

  • 20 de posturi de consilier debutant (studii superioare);
  • 5 posturi de referent debutant (studii medii).

Precizăm că toate cele 25 posturi scoase la concurs sunt funcții contractuale de execuţie. Aceste posturi vor fi ocupate pe durată determinată, până la data de 31 decembrie 2022.

Dosarele de înscriere se depun la sediul CJP Neamț din Piatra Neamț, str. Calistrat Hogaș, nr.24, în perioada 27.08.2021–30 08.2021, inclusiv. 

Detaliile suplimentare privind condițiile generale privind ocuparea posturilor, conținutul dosarului de concurs, bibliografia și tematica stabilite, cât și modalitatea de desfășurare a concursului vor fi publicte pe site-ul Casei Județene de Pensii Neamț la secțiunea 2.3.3. Cariera la următorul link: https://www.pensiineamt.ro/cariera/ .

ACTUALIZARE:

Având în vedere interesul manifestat pentru concursul organizat în data de 6 septembrie 2021 – proba scrisă – de către Casa Județeană de Pensii Neamț informăm persoanele interesate că depunerea dosarelor pentru concursul organizat se poate realiza și sâmbătă – 28 august 2021 –  în intervalul orar 8.30 -12.30.

Detaliile suplimentare privind condițiile generale privind ocuparea posturilor, conținutul dosarului de concurs, bibliografia și tematica stabilite, cât și modalitatea de desfășurare a concursului sunt publicate pe site-ul Casei Județene de Pensii Neamț la secțiunea 2.3.3. Cariera : https://www.pensiineamt.ro/cariera/ , cât și la secțiunea 15.Stiri/Comunicate de presă: https://www.pensiineamt.ro/stiri-comunicate-de-presa/  .